Borçlar Hukuku - İrade Sakatlıkları
Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


İşlem Temelinin Çökmesi • Yanılma • Aldatma • Eşitlik İlkesi

OLAY

Yurt dışında yaşayan (A), kendi adına Güzelce köyünden denize yakın bir arsa alması için damadı (D)’ye temsil yetkisi verir. Vekil (D) tarafından (A) adına ve hesabına alınan 20 parsel sayılı taşınmaz, (A) lehine tescil edilir ve karşılığında satıcı (S)’ye 300.000 TL ödenir. Tescilden bir yıl sonra (A), bu arsa üzerine inşaat yapmak için belediyeye başvurur ve beklemediği bir yanıtla karşılaşır. (D)’ye Güzelce köyünde (S) tarafından gezdirilip gösterilen ve üzerinde pazarlık edilen taşınmaz yerine, yine aynı yere bağlı fakat denizden uzak, daha düşük bedelli (yaklaşık 200.000 TL) bir arsayı satmış olduğu ortaya çıkar. Bu durum üzerine (A), tapunun iptalini, üzerinde pazarlık yapılan arsanın kendi lehine tescilini ve tüm tapu masrafının (S) tarafından karşılanmasını talep eder. (S)’nin İstanbul sınırları içinde 8 tane daha taşınmazı mevcuttur. Bu yüzden kendisinin de farkında olmadan yanlış taşınmaza ilişkin işlem yaptığını ileri sürer, fakat denize yakın olan taşınmazın devrine de yanaşmaz. Zira bu arada Güzelce köyüne çok yakın bir yerde üniversite kurulduğu için taşınmaz fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştır. (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, E. 2013/1676, K. 2013/2179, T. 18/02/2013 künyeli kararından alıntılanmıştır.)

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.