Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


OLAY

(A), (B) ve (C)’nin ortak oldukları (X) Limited Şirketi tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket ortaklarından (A), son zamanlarda ciddi bir düşüş yaşayan tekstil sektöründen ayrılarak enerji alanında yatırım yapmak istemektedir. Diğer ortaklar ise, enerji sektörünün şirket bütçelerinin çok üstünde bir ekonomik altyapı gerektirdiği gerekçesiyle bu teklife katılmamaktadırlar. Aralarında yaşanan anlaşmazlık üzerine (A) şirket hisselerini diğer ortak (C)’ye devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. Hisse devir bedeli olan 100.000 TL, (A)’nın banka hesabına devir bedeline ilişkin olduğu belirtilmeksizin yatırılmıştır. Birkaç ay sonra işleri iyice bozulan (X) Ltd. Şti. ortakları avukatlarının da yardımıyla içinde bulundukları ekonomik buhrandan çıkış yolu aramaktadırlar. İhtiyaçları olan parayı temin etmek için şirket adına (A)’ya verdikleri 100.000 TL’nin ödünç olarak verildiğini ve ödenmediğini iddia ettikleri bir alacak davası açarlar. Davalı eski ortak (A), savunmasında kendisine ödenen paranın ödünç olarak değil, şirket hisse devirlerinin bedeli olarak yatırıldığını ileri sürmüştür. Bunun üzerine davacı şirket, usulüne uygun olarak tutulmuş ticari defterlerini mahkemeye delil olarak ibraz etmiştir. (A), aynı zamanda davayı şirket ortağı (C)’ye ihbar ederek davaya müdahil olmasını istemiş, aksi takdirde şirket hisse devir bedellerinin kendisinden yeniden talep edeceği ayrı bir dava açmak zorunda kalacağını söylemiştir. (C) ise devir işleminin bu davadan etkilenmeyeceğini ve kendisini ilgilendiren bir durum olmadığını ileri sürerek bu isteme kayıtsız kamıştır.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.