Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Zamanaşımı • Borçların Sona Ermesi

OLAY

İş adamı (A), bilişim sektörüne atılarak yeni bir yatırım yapmaya karar verir ve bunun için kaynak arayışına başlar. (B) bankası, (A)’nın talep ettiği 300.000 TL’lik kredinin ancak 200.000 TL’sini verebileceğini ve bunu da ancak ayni teminat karşılığı verebileceğini söyler. Bunun üzerine (A), tapuda Yeniköy’deki dükkanı üzerinde (B) bankası lehine 200.000 TL değerinde bir taşınmaz rehni kurulmasını sağlar. Yapılan sözleşme uyarınca (A), faiziyle birlikte bu krediyi 05.05.2020 tarihinde ödeyecektir.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.