Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hakimiyet • Ayni haklar, Ayni Hak-Alacak Hakkı Ayrımı, Ayni Hakkın Eşya Üzerinde Doğrudan Hakimiyet Sağlaması • Ayni Haklara Hâkim Olan İlkeler • Eşya Kavramı ve Özellikleri

Aşağıdaki olayları eşya kavramı ve eşya hukukuna hâkim olan ilkeler bakımından değerlendiriniz.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.