Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Bağımsız ve sürekli üst hakkı • Üst hakkı sahibinin yükümlülüklerini ihlali • Üst hakkı

OLAY

D Bey, taşınmazı üzerinde Ü Bey lehine bir üst hakkı tescil ettirmiştir. Üst hakkına ilişkin tescilde süre kırk dokuz yıl olarak gösterilmiştir. Yine üst hakkına ilişkin tescilde, “üst hakkının bağımsız olduğu” belirtilmiştir. Üst hakkı kurma sözleşmesinde, “(Ü)’nün üst hakkını devredebileceği, ne var ki, üst hakkını devralacak kişinin üst hakkı için yıldan yıla ödenmesi gereken 40.000 USD tutarındaki ivazı karşılayacak mali yeterliliğe sahip değilse (D)’nin devri onaylamaktan kaçınabileceği” belirtilmiştir. Üst hakkı kurma sözleşmesinde, ayrıca, “üst hakkı sahibinin yükümlerinden herhangi birine aykırı davranması durumunda, özellikle yıllık ivazı ödemekte gecikirse, (D)’nin üst hakkı ilişkisini fesih yoluyla sona erdirebileceği ve üst hakkının terkinini talep edebileceği” belirtilmiştir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.