Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Alım Hakkının Şerhi • Alım Hakkını Kuran Sözleşmenin Şekli • Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlaması • Alım Hakkı ve Hukuki Niteliği • Alım Hakkı ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Arasındaki Önemli Farklar

OLAY

Ali, yakın arkadaşı Selim’le bir sözleşme akdeder. Sözleşmeye göre Selim, 500.000 TL bedel karşılığında ve sözleşmenin yapıldığı tarih olan 15.06.2019’dan itibaren 1 yıl içinde bu sözleşmeyle kendisine tanınan hakkı kullanmak kaydıyla, Ali’ye ait İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde bulunan 1550 ada 8 parsel sayılı taşınmaza sahip olabilecektir. Bir süre sonra Kamboçya’ya yerleşme kararı alan Ali, 15.09.2019 tarihinde aynı taşınmaz üzerinde Kadir’e üst hakkı tanır ve tapuda buna ilişkin gerekli işlemleri yapar.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.