Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Olağanüstü Yönetim İşi • Paydaşlıktan Çıkarma • Paylı Mülkiyet

OLAY

Mirasbırakan M’nin çocukları M1, M2, M3, M4 ve M5, M’nin ölümünden sonra kendilerine kalan malvarlığı üzerinde Denizli’nin merkezinde yer alan araziye ilişkin kurallar da getirecek bir miras paylaşma sözleşmesi yapmıştır. Söz konusu arazi üzerinde; M1’in payı 1/12, M2’nin payı 2/12, M3’ün payı 3/12, M4’ün payı 4/12, M5’in payı 2/12’dir. Adı geçen kişiler, bu arazinin bir bölümünü otopark olarak işletmekte ve elde edilen yıllık kira geliri payları oranında paylaştırmaktadır.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.