Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Tescilin Hüküm İfade Etme Anı • Tescilin Olumsuz Hükmü • Tescilin Olumlu Hükmü • Ayni Sözleşme • MK m.1022-1023 • Tescilin Hükmü • TST m.16-23-27 • Tescilin Koşula Bağlanmazlığı

OLAY

Denizli’de yaşayan emekli öğretmen (S) Bey, İstanbul’da yaşarken ikamet etmek üzere aldığı apartman dairesini elden çıkarmak istemektedir. Satış işlemlerini gerçekleştirmesi için İstanbul’da yaşayan yeğeni (Y)’ye vekalet verir. (Y), bu vekaletnameye dayanarak bu daireyi 500.000 TL karşılığında (A) Hanım’a satar ve devreder.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.