Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


İntifa hakkı ve bu hakkın kapsamı • Geçit irtifakının terkini • Yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulması • Geçit irtifakı • Yapı alacaklısının ipotek hakkı

OLAY

Selim ile Ömer, Muğla’nın Fethiye ilçesinde komşu taşınmaz malikleridir. Kendi arazisinden ana yola çıkma imkânı bulunmayan Selim, Ömer ile bir irtifak kurma sözleşmesi imzalamış ve tapuda gerekli işlemler yapılmıştır.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.