Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


İntifa hakkının terkini • İntifa hakkı

OLAY I

A Petrol A.Ş. ile B İnşaat Ltd. Şti. arasında 2017 yılında yapılan bir sözleşme ile B’nin Bursa-İzmir şehirlerarası yoluna sınır arazisi üzerinde benzin istasyonu işletmesi amacıyla A lehine 5 yıllık bir intifa hakkı tanınmış ve bu hak tapuda tescil edilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre, intifa hakkının değeri olarak aylık 30.000 TL ve her yıl için %10 zam kararlaştırılmıştır. 2018 yılındaki büyük bir ekonomik kriz nedeniyle paranın değerinin düşmesiyle beraber A’nın B’ye intifa hakkı için ödediği bedel çok önemsiz kalmıştır.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.