Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Mirasçının terekeye dahil bir gayrimenkul üzerinde sınırlı ayni hak sahibi olması • Elbirliği ortaklığında ortakların terekeye dahil değerler üzerinde tasarruf yetkisi • Mirasçının mirasbırakana karşı borçlu bulunması ve bu borcun takas edilebilirliği • Sağ kalan eşin katılım payı alacağı • Külli Halef Mirasçılık • Terekede bulunan malvarlığının mirasçı(lar)nın malvarlığı ile özdeşleşmesi sorunu

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.