Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Muvazaa • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şekli • Yasal Önalım hakkı • Paylı mülkiyet • Haksız yapı

OLAY

A, B, C ve D, inşaat yapmak üzere birlikte bir arsa satın alırlar. Tapuda yapılan işlemde her birinin payı %25 olarak tescil edilir. Aralarından B, yapıyı yapmak üzere yüklenici Y ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdeder. Bu sözleşme uyarınca dört katlı, sekiz daireli bir bina yapılacak ve dört daire Y’ye, diğer dördü de paydaşlara bırakılacaktır. Y vakit geçirmeden inşaata başlar, iki katın inşasını tamamlar. Ancak A, Y ile yapılan sözleşmeye kendisinin rıza göstermediğini beyan ederek, Y’nin araziden tahliyesi için dava açar.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.