Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Tenkis Davasını Kimler, Ne Zaman Açabilir? • Yargıtay Kararı Çözümü • Tasarruf Serbestisi • Saklı Paylı Mirasçılık

OLAY

(Aşağıda aktarılan karar, www.lexpera.com.tr veritabanında yayınlanan kararlar arasından seçilmiş olup, kararın künye bilgileri takip eden şekildedir: Yargıtay Kararı-1. HD., E. 2013/20985 K. 2014/313 T. 15.1.2014)

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.