Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Saklı paylı mirasçılık • Tenkise tabi ölüme bağlı kazandırma • Tenkiste sıra • Tenkise tabi sağlararası kazandırma • Kamuya yararlı ölüme bağlı tasarrufların tenkisi • Yasal mirasçılık

OLAY

Mirasbırakan (M) öldüğünde geride kalan yakınları şu şekildedir:

Eşi (E),

Kendisinden önce ölmüş olan annesi (A)’nın ilk evliliğinden olan kızları (K1) ile (K2),

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.