Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Alacak bakımından ipoteğin kapsamı • Üst sınır ipoteği • Alım hakkı • İnşaatçı ipoteği

OLAY I

A Bey, götürü bedel üzerinden yaptığı bir eser sözleşmesiyle B Bey’e ait arsa üzerinde bir inşaat yapmayı üstlenmiştir. A Bey bu inşaat için ihtiyaç duyduğu parayı (X) bankasından kredi olarak temin edecektir. (X) bankası bu krediyi açmak için kendisine ipotek türünden bir teminat gösterilmesini ister. A Bey’in arkadaşı C Hanım kendisine ait bir taşınmaz üzerinde ipotek kurulmasına razı olur. C Hanım ve (X) bankasının temsilcisi ipotek kurma sözleşmesinin akdedilmesi için tapuya giderler. Tapu memurunun resmi senede bağladığı sözleşmede, “(C)’ye ait taşınmaz üzerinde bir azami meblağ ipoteğinin kurulduğu ve (A)’nın (X) bankasına karşı doğmuş ve doğacak her türlü borcundan ötürü ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna gidilebileceği” yazılmıştır. Bu sözleşmeye istinaden ipoteğin tescili gerçekleştirilir. C Hanım’a ait taşınmaz üzerinde (K) lehine tanınmış bir alım hakkı bulunmaktadır ve söz konusu alım hakkı (X) bankası lehine kurulan ipoteğin tescil edildiği tarihten daha önceki bir tarihte şerh edilmiştir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.