Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Muvazaa • Yasal Önalım Olayı ve Buna İlişkin Örnekler • Yasal Önalım Hakkının Niteliği, Kullanılması • Paylı Mülkiyet • Taşınmazda Pay Devri • Yasal Önalım Hakkı

KARAR İNCELEMESİ

(Aşağıda aktarılan karar, www.lexpera.com.tr veri tabanında yayınlanan kararlar arasından seçilmiş olup, kararın künye bilgileri takip eden şekildedir: Yargıtay 14. HD., E. 2015/11940 K. 2017/3689 T. 4.5.2017)“…Dava, önalım nedeniyle tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.