Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Paylı mülkiyet • Yasal Önalım Hakkı • Yasal Önalım Hakkının Munzam Etkisi

OLAY

(K1), (K2) ve (K3), bir taşınmaza paylı mülkiyet kuralları uyarınca eşit paylarla maliktirler. (K1) payını 800.000 TL bedelle (A)’ye satmış ve (A) adına tescil ettirmiştir. Satış ve tescil 10.04.2018 tarihinde gerçekleşmiş ve durum (K2) ve (K3)’e aynı gün noter marifetiyle bildirilmiştir. (A), satın aldığı söz konusu payı 10.06.2018 tarihinde (Ü)’ye bağışlama yoluyla devretmiş ve (Ü) adına tescil ettirmiştir. Paydaş (K2), (K1)’den (A)’ya satışı yapılan ve (A) tarafından (Ü)’ye bağışlanan bu pay üzerinde önalım hakkını kullanmaya karar verir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.