Görüntüleme Ayarları:
Cevapları göster

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması • 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

OLAY

(A) Bey, İstanbul-İzmir yolu üzerinde bir dinlenme tesisi açmaya karar vermiştir. Bunun için uzun süre araştırmalar yapmış ve sonunda gözüne kestirdiği geniş bir araziyi mülkiyetini (B)’den devralmıştır. Tapuda gerekli işlemlerin yapılmasının ardından, ertesi gün (A) yakın arkadaşı müteahhit (M) ile dinlenme tesissinin detayları hakkında konuşmak için araziyi gezmeye gider. Ne var ki gittiğinde, (B)’nin araziyi satmasına çok sinirlenen kardeşi (C) arazinin ortasına kamp çadırı kurmuştur. (A)’nın yeni malik olduğunu hemen anlayan (C), ikilinin oradan uzaklaşması için tehditler yağdırmaya başlar. Ayrıca, elindeki kazmayı (A)’ya doğru savurur. (A), yeni aldığı bu arazi üzerinde bir an önce inşaata başlama hayallerinin sekteye uğramaması için bir çözüm bulmaya çalışır.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.