Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulumuzun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2019 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.