Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

(1) 29 Mart 2022 tarihinde Taşkent’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Andlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2

(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

(1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.