Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Kanuni ödeme süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanan Erken Ödeme İndiriminin 1/10/1996 tarihinden geçerli olmak üzere, vade tarihinden;

- 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık % 5,3,

- 4 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık % 5,

- 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık % 4,7,

olarak uygulanması; Maliye Bakanlığı'nın 11/9/1996 tarihli ve 42324 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/9/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.