Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Bu Karar'ın yayımını izleyen ayın başından geçerli olmak üzere;

1 - Kanuni ödeme süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanan Erken Ödeme İndirimi oranlarının, vade tarihinden,

- 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık % 6

- 4 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık % 5,5

- 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık % 5,2

- 12 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık % 4,5

olarak uygulanması,

2 - 11/9/1996 tarihli ve 96/8560 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılması,

Maliye Bakanlığı'nın 22/11/1996 tarihli ve 55386 sayılı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/11/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.