İndeks:

1 2 3
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Metnin ilk hali

MADDE 1

11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yedi yıllık azami süreden önce, kayıtlı olduğu lisans programının ders planında yer alan uygulamalı dersler ile bitirme tasarım projesinden/bitirme ödevinden başarılı olmak şartıyla mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciler de, bu dersten daha önce bir kez sınava girme hakkı almış olmaları şartıyla, fakültelerine dilekçe ile başvurarak açılacak yarıyıl sonu sınavına sınırsız girme hakkından yararlanabilirler. Yukarıda belirtilen ek süreleri kullanan öğrenciler, öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar.”

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
11/7/2016 29767
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 8/1/2017 29942
2- 31/3/2018 30377

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.