Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18

(1) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin danışmanlarının atandığı dönemden itibaren, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için ayrı olmak, tez/sanat eseri danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar izinli ve raporlu olunan süreler dışında yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak devam etmek üzere uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersinin ilke ve esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Her öğrenci, tez/sanat eseri danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerinden bir tanesini almak zorundadır. Bir veya daha fazla yarıyıl boyunca Üniversite dışında görevlendirilen öğretim elemanları ile kadrosu ile birlikte başka bir kuruma geçen öğretim elemanlarının uzmanlık alan dersleri, görevlendirildikleri ve ayrıldıkları tarih itibarıyla program/anabilim dalı başkanına devredilir.

(2) Uzmanlık alan dersi haftada dört saat olup bir öğretim elemanı, yüksek lisans/doktora uzmanlık alan derslerinden en fazla ikişer adet açabilir. Ancak bunlardan en çok iki tanesi ücretlendirilir.

(3) Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin tezini savunmak üzere teslim ettiği tarih itibarıyla uzmanlık alan dersi notu G (Geçer) olarak verilir.”

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
16/7/2017 30125
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
14/11/2017 30240