Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 18 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna;

a) TR: SONRADAN VERİLMİŞTİR,

b) GE: GACEMULIA RETROSPEQTIULAD,

c) EN: ISSUED RETROSPECTIVELY,

ibarelerinden ilgili Anlaşmada geçen, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.”

MADDE 3

Bu Yönetmelik 26/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4

Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
19/7/2009 27293
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 2/8/2011 28013
2- 21/2/2012 28211
3- 15/6/2012 28324
4- 9/7/2017 30119
5- 23/6/2018 30457