Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

11/6/2016 tarihli ve 29739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Azami süre, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre hariç lisans programları için on dört yarıyıl, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programları için on altı yarıyıldır. Bahar yarıyılı sonunda azami eğitim-öğretim süresi bitenlerin, yaz döneminde ders alarak mezun olmalarına imkan tanınır.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32

(1) Azami süre içinde lisans programını oluşturan tüm derslerin kayıtlı olarak alınmış olması gerekir. Bu koşulu yerine getirememiş öğrencinin azami süre sonunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süre sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan, fakat lisans programını oluşturan tüm dersleri kayıtlı olarak almış öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi kapsamında Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.”

MADDE 3

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4

Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/6/2016 29739
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 9/4/2017 30033
2- 20/6/2018 30454
3- 15/11/2020 31305