Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

22/9/2018 tarihli ve 30543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nın kararı ile tezli yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil sınavı ile bilimsel değerlendirme sınavı/mülakat taban puanı sınırı ve doktora programlarına başvurularda bilimsel değerlendirme sınavı/mülakat taban puanı sınırı belirlenebilir. Belirlenen puan, kontenjan önerisi yapılırken enstitüye bildirilir.”

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.