Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı dil hazırlık programının normal öğrenim süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yıl sonunda başarılı olamayan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri bir akademik yıl daha yabancı dil hazırlık eğitim programına devam eder. Toplamda iki akademik yıl sonunda başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.