Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

15/10/2012 tarihli ve 28441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 20 nci maddelerinde yer alan “Bozok” ibareleri “Yozgat Bozok” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elemanları” ibaresi “üyeleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “görevlendirilir” ibaresi “görevlendirilebilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.