Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

4/10/2010 tarihli ve 27719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kazdağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.