Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.