Dosya olarak kaydet: PDF - WORD

Ekler

Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.