Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

16/5/2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/kg)
8424.90.80.00.19 Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği) 12
8481.30.99.00.00 Diğerleri (Çakmak imalatında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) 15
8481.80.11.00.00 Karıştırıcı valfler 20
8481.80.19.00.01 Sensörlü olanlar 15
8481.80.19.00.09 Diğerleri 15
8481.80.19.00.12 Valfler 12
8481.80.39.00.00 Diğerleri 15
8481.80.79.00.00 Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği) 12
8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler 20
8481.80.85.00.00 Kelebek valfler 12

MADDE 2

Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ithalatı yapılacak eşya için gözetim belgesi aranmaz.”

MADDE 3

Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 4

Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.