Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg)
70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş 0,50
70.05 (7005.10.80.00.00 hariç) Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş 0,50
7005.10.80.00.00 Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler 0,60
70.06 (7006.00.90.00.19 hariç) 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar 0,70
7006.00.90.00.19 Diğerleri 7
70.07(7007.11.10.00.11, 7007.11.10.00.12, 7007.11.10.00.19,7007.11.10.00.29, 7007.19.80.00.15, 7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.29, 7007.2120.00.31 ve 7007.21.20.00.39 hariç) Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan] 0,70
7007.11.10.00.11 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları 4
7007.11.10.00.12 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları 4
7007.11.10.00.19 Diğer düz emniyet camları 4
7007.11.10.00.29 Diğer bombeli emniyet camları 4
7007.19.80.00.15 Diğerleri 1
7007.21.20.00.21 Kurşuna dayanıklı olanlar 4,5
7007.21.20.00.29 Diğerleri 4,5
7007.21.20.00.31 Kurşuna dayanıklı olanlar 4,5
7007.21.20.00.39 Diğerleri 4,5

MADDE 2

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.