Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıl içi başarı notu; ara sınavların %60’ı, kısa sınavların %20’si ve sınıf içi başarı notunun %20’si toplanarak hesaplanır.”

MADDE 2

Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.