Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

1-6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, aynı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığının ortadan kalkmasına istinaden ekli listede adı geçen kişi hakkında 06.04.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararının kaldırılması kararlaştırılmıştır.

2 - Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.

3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4 - Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.