Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı olan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi, 29353 ada, 2 ve 3 parsellerde bulunan taşınmazların;

1) Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2) Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,

3) Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2027 tarihine kadar tamamlanmasına,

4) Bu taşınmazların özelleştirilmesi ile elde edilecek gelirin, giderler düşüldükten sonra Dışişleri Bakanlığının yeni hizmet binaları ihtiyacının karşılanmasını teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde Dışişleri Bakanlığı adına açılacak hesaba aktarılmasına,

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.