Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.