Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)’nin Ek-1’ine aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2

Bu Tebliğ 1/12/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.