Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

MADDE 1

30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2022/44)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısı raf ömrü boyunca en fazla 102 kob/gr olmalıdır.”

MADDE 2

Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilir.”

MADDE 3

Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “Çeşnili Ürünlerde Süt Proteini Oranı Hesaplaması” başlıklı bölüm yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.