Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Hafize Özdilek
Ali Osman Özdilek

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1-T.C. Sağlık Bakanlığı adına … Valiliği ile Dr. ……… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmede geçen “Kurum” Sağlık Bakanlığını, “ilgili” sözleşmeyi imzalayan Aile Hekimini, “sözleşme” bu hizmet sözleşmesini, “Yönetmelik” ise 27.06.2005 tarih ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği” ifade eder.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.