Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Hafize Özdilek
Ali Osman Özdilek

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sözleşmenin Tarafları

MADDE 1

Bu sözleşme, bir tarafta ........................................................ (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.