S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 6

1
10. HD., E. 2019/6458 K. 2020/4365 T. 15.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • istirdat davası • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • ödeme emrinin iptali • temsil ve ilzama yetkili • haklı neden • hisse devri • davanın konusuz kalması • kanuni temsilci • temsil yetkisi • yönetim kurulu • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • tespit davası • ödeme emrine itiraz • usulsüz tebligat

2
HGK., E. 2019/189 K. 2020/513 T. 7.7.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • sosyal güvenlik kurumu • gemi • gemi adamları • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • tespit davası

3
10. HD., E. 2019/6467 K. 2020/4156 T. 1.7.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • istinaf yolu

4
10. HD., E. 2019/539 K. 2020/2212 T. 10.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • ihtiyati tedbir kararı • iş sözleşmesi • davanın kabulü • istinaf yolu

5
17. HD., E. 2018/1645 K. 2020/1999 T. 24.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

6
10. HD., E. 2018/4826 K. 2020/216 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • nispi vekalet ücreti • davanın konusuz kalması • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: