S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 71

1
10. HD., E. 2016/14252 K. 2017/2136 T. 14.3.2017 · Yargıtay

davadan feragat • davanın kabulü • tasarruf ilkesi

2
10. HD., E. 2016/12152 K. 2017/1982 T. 9.3.2017 · Yargıtay

davadan feragat • ödeme emrinin iptali • tasarruf ilkesi

3
10. HD., E. 2016/6895 K. 2016/15796 T. 29.12.2016 · Yargıtay

sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
21. HD., E. 2016/4858 K. 2016/14740 T. 06.12.2016 · Yargıtay

anonim şirket • aval • müteselsil sorumluluk • sosyal güvenlik kurumu • temsil ve ilzama yetkili • yönetim kurulu başkanı • yönetim kurulu üyesi

5
10. HD., E. 2019/6458 K. 2020/4365 T. 15.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • istirdat davası • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • ödeme emrinin iptali • temsil ve ilzama yetkili • haklı neden • hisse devri • davanın konusuz kalması • kanuni temsilci • temsil yetkisi • yönetim kurulu • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • tespit davası • ödeme emrine itiraz • usulsüz tebligat

6
HGK., E. 2019/189 K. 2020/513 T. 7.7.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • sosyal güvenlik kurumu • gemi • gemi adamları • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • tespit davası

7
10. HD., E. 2019/6467 K. 2020/4156 T. 1.7.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • istinaf yolu

8
10. HD., E. 2019/539 K. 2020/2212 T. 10.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • ihtiyati tedbir kararı • iş sözleşmesi • davanın kabulü • istinaf yolu

9
17. HD., E. 2018/1645 K. 2020/1999 T. 24.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

10
10. HD., E. 2018/4826 K. 2020/216 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • nispi vekalet ücreti • davanın konusuz kalması • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava

11
21. HD., E. 2018/2394 K. 2019/2120 T. 19.3.2019 · Yargıtay

anonim şirket • zorunlu sigorta • cevap dilekçesi • kooperatif • delillerin değerlendirilmesi • istinaf dilekçesi • kesin delil

12
21. HD., E. 2018/664 K. 2019/1053 T. 18.2.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • kooperatif • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • tespit davası • tespit kararı

13
17. HD., E. 2017/5133 K. 2019/404 T. 21.1.2019 · Yargıtay

davanın konusuz kalması • davanın kabulü • muvazaa iddiası

14
17. HD., E. 2017/5551 K. 2019/402 T. 21.1.2019 · Yargıtay

davanın konusuz kalması • davanın kabulü • muvazaa iddiası

15
10. HD., E. 2016/8378 K. 2018/7567 T. 4.10.2018 · Yargıtay

hile • davadan feragat • davanın kabulü • feragatin feshi için ayrı bir dava açabilme hakkı • feragatin geçersiz olması • feragatin kesin hüküm oluşturma etkisi • kısmi feragat • tasarruf ilkesi

17
21. HD., E. 2017/5308 K. 2017/9353 T. 16.11.2017 · Yargıtay

davadan feragat • feragat dilekçesi

18
10. HD., E. 2016/15300 K. 2017/5434 T. 4.7.2017 · Yargıtay

davadan feragat • eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • iş sözleşmesi • karşı dava

19
10. HD., E. 2017/2041 K. 2017/4671 T. 1.6.2017 · Yargıtay

davadan feragat • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • feragat dilekçesi

20
10. HD., E. 2017/911 K. 2017/3984 T. 9.5.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • limited şirket • ödeme emrinin iptali

21
10. HD., E. 2015/3300 K. 2017/422 T. 24.1.2017 · Yargıtay

davadan feragat • ödeme emrinin iptali • tasarruf ilkesi

22
10. HD., E. 2016/13458 K. 2016/15800 T. 29.12.2016 · Yargıtay

sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı

23
10. HD., E. 2015/24233 K. 2016/14974 T. 13.12.2016 · Yargıtay

sigorta primi • yaşlılık aylığı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
10. HD., E. 2016/9144 K. 2016/14978 T. 13.12.2016 · Yargıtay

sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı

25
10. HD., E. 2016/5517 K. 2016/14976 T. 13.12.2016 · Yargıtay

görevli mahkeme • ödeme emrinin iptali • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı

26
10. HD., E. 2016/11133 K. 2016/14981 T. 13.12.2016 · Yargıtay

sigorta primi • yaşlılık aylığı

27
10. HD., E. 2015/14964 K. 2016/14972 T. 13.12.2016 · Yargıtay

sigorta primi • yaşlılık aylığı

28
10. HD., E. 2016/16207 K. 2016/14566 T. 6.12.2016 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • sigorta primi • yaşlılık aylığı

29
10. HD., E. 2016/17963 K. 2016/14563 T. 6.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • ödeme emrinin iptali • sigorta primi • yaşlılık aylığı

30
10. HD., E. 2016/7143 K. 2016/14560 T. 06.12.2016 · Yargıtay

sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı

31
10. HD., E. 2016/9150 K. 2016/14565 T. 06.12.2016 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı

32
10. HD., E. 2015/9304 K. 2016/14550 T. 6.12.2016 · Yargıtay

sigorta primi • yaşlılık aylığı

33
10. HD., E. 2015/7937 K. 2016/14555 T. 6.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • sigorta primi • yaşlılık aylığı

34
10. HD., E. 2015/24882 K. 2016/14558 T. 6.12.2016 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • sigorta primi • yaşlılık aylığı

35
10. HD., E. 2015/6722 K. 2016/14559 T. 6.12.2016 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • sigorta primi • yaşlılık aylığı

36
10. HD., E. 2016/4775 K. 2016/14553 T. 6.12.2016 · Yargıtay

sigorta primi • yaşlılık aylığı

37
10. HD., E. 2016/14016 K. 2016/12150 T. 6.10.2016 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • ilk itirazlar • iş sözleşmesi • taraf sıfatı • yönetim kurulu üyesi

38
10. HD., E. 2018/1384 K. 2018/4429 T. 8.5.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • davadan feragat

39
21. HD., E. 2017/6147 K. 2018/1096 T. 12.2.2018 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yeniden yargılama

40
10. HD., E. 2015/16777 K. 2017/9266 T. 26.12.2017 · Yargıtay

menfi tespit • davadan feragat • tasarruf ilkesi

41
10. HD., E. 2016/15583 K. 2017/9263 T. 26.12.2017 · Yargıtay

menfi tespit • davadan feragat • ödeme emrinin iptali • tasarruf ilkesi

42
10. HD., E. 2015/16686 K. 2017/8825 T. 12.12.2017 · Yargıtay

davadan feragat • tasarruf ilkesi

43
10. HD., E. 2017/583 K. 2017/5513 T. 6.7.2017 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali

44
10. HD., E. 2018/230 K. 2018/2974 T. 3.4.2018 · Yargıtay

anonim şirket • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • yeniden yargılama

45
21. HD., E. 2017/1670 K. 2017/3678 T. 8.5.2017 · Yargıtay

davadan feragat • ödeme emrinin iptali • yeniden yargılama

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: