Aile Mahkemesi - Ceza İnfaz Dosyasına Karar Gönderme Yazısı
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
On İki Levha Yayıncılık

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

...

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : .../...

Karar No : .../...

Cezaevinizde hükümlü olarak bulunan ... oğlu/kızı .../.../... doğumlu ... hakkında Mahkememizden verilen yukarıda esas ve karar numarası yazılı .../.../... tarihli karar örneği yazımız ekinde gönderilmiş olup,

Kararın hükümlünün infaz dosyasına eklenmesi rica olunur. .../.../...

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.