S
Göster

Toplam: 1.534

1
ADSL Abonman Sözleşmesi · Sözleşmeler

ADSL abonesi olmak için müracaat eden ................................. ile ..... A.Ş. adına Müdürlüğümüz arasında iş bu Sözleşme ile aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır. 1- Aboneliğin Erişim Adresi:

2
Abonelik Bedeli Tahsilatına Aracılık Yapılması Sözleşmesi · Sözleşmeler

Taraflar MADDE 1 İşbu Sözleşme, merkezi....................’da bulunan ................ ile merkezi.........................’da bulunan............................................ arasında ......../......./..... tarihinde imzalanmıştır.

3
Abonelik Sözleşmesi - I · Sözleşmeler

Bu ABONELİK SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) ......../....../........ tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren bir limited Şirket olan ve kayıtlı adresi ................................ olan ..................... Şirketi (“Şirket”) ile yine Türk yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren ve kayıtlı adresi ............................................... olan ............................................... (“Abone”) arasında yapılmıştır.

4
Abonelik Sözleşmesi - II (Cep Telefonu) · Sözleşmeler

(Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurunuz. Faturalı Hat ... Faturasız Hat ... Tarife Kodu/İsmi .............../...... Seçilen No:...............

5
Acentelik Sözleşmesi - I · Sözleşmeler

Bir taraftan kayıtlı ofisi/ iş merkezi, ...................................... adresinde olan .................. (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır) ile Diğer taraftan kayıtlı ofisi/iş merkezi ............................................. Adresinde olan...........................................................................................(Bundan böyle “ACENTE” olarak anılacaktır)

6
Acentelik Sözleşmesi - II (Münhasır Yetkili) · Sözleşmeler

Bir tarafta; …………… “ ………………………………..adresinde işyeri bulunan ………………. –ki bundan böyle bu sözleşmede ……………olarak anılacaktır– ile; diğer tarafta ……………………………………….adresinde iş yeri bulunan ………………………….. –ki bundan sonra ……………..olarak anılacaktır–“ arasında bir acentelik sözleşmesi akdedilmiştir.

7
Acentelik Sözleşmesi - III(Tali Acentelik) · Sözleşmeler

*Yazarın Notu: Tali Acentelik uygulaması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda bulunmamaktadır. Şu an hukuki anlamda tali acentelik tesisi mümkün bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı da yapmış olduğu 16.08.2010 tarihli sektör duyurusuyla tali acentelik tesisinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

8
Acentelik Sözleşmesi - IV (Uçak Bileti, Otel Rezervasyon, Vize İşlemleri) · Sözleşmeler

Aşağıdaki sözleşme ........................................................................... adresinde kurulu olan .............................................” ile .................................................... arasında gerçekleştirilmiştir. Bundan böyle ......................................“Acente”, .................................... “Firma” olarak anılacaktır.

9
Acil Yardım Ambulansı Hizmet Sözleşmesi · Sözleşmeler

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Özel Polikliniklerin Açılış, İşleyiş ve Denetimi ile ilgili 11.01.1999 tarih ve 356 sayılı genelgeleri doğrultusunda açılacak özel sağlık kuruluşlarına ve özel yataklı tedavi kurumlarına başvuran ve acil nakli gereken hastaların ……….. İl sınırları içerisindeki yataklı tedavi kurumlarına sevkini kapsar.

10
Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi · Sözleşmeler

1-T.C. Sağlık Bakanlığı adına … Valiliği ile Dr. ……… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmede geçen “Kurum” Sağlık Bakanlığını, “ilgili” sözleşmeyi imzalayan Aile Hekimini, “sözleşme” bu hizmet sözleşmesini, “Yönetmelik” ise 27.06.2005 tarih ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliği” ifade eder.

TEMİZLE

©2017 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.