S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 4.564

4
Abonelik Bedeli Tahsilatına Aracılık Yapılması Sözleşmesi

Taraflar MADDE 1 İşbu Sözleşme, merkezi....................’da bulunan ................ ile merkezi.........................’da bulunan............................................ arasında ......../......./..... tarihinde imzalanmıştır.

5
Abonelik Sözleşmesi - I

Bu ABONELİK SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) ......../....../........ tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren bir limited Şirket olan ve kayıtlı adresi ................................ olan ..................... Şirketi (“Şirket”) ile yine Türk yasalarına uygun olarak kurulmuş olup faaliyet gösteren ve kayıtlı adresi ............................................... olan ............................................... (“Abone”) arasında yapılmıştır.

6
Abonelik Sözleşmesi - II (Cep Telefonu)

(Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurunuz. Faturalı Hat ... Faturasız Hat ... Tarife Kodu/İsmi .............../...... Seçilen No:...............

TEMİZLE