S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 4.564

17
Acentelik Sözleşmesi - I

Bir taraftan kayıtlı ofisi/ iş merkezi, ...................................... adresinde olan .................. (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır) ile Diğer taraftan kayıtlı ofisi/iş merkezi ............................................. Adresinde olan...........................................................................................(Bundan böyle “ACENTE” olarak anılacaktır)

18
Acentelik Sözleşmesi - II (Münhasır Yetkili)

Bir tarafta; …………… “ ………………………………..adresinde işyeri bulunan ………………. –ki bundan böyle bu sözleşmede ……………olarak anılacaktır– ile; diğer tarafta ……………………………………….adresinde iş yeri bulunan ………………………….. –ki bundan sonra ……………..olarak anılacaktır–“ arasında bir acentelik sözleşmesi akdedilmiştir.

19
Acentelik Sözleşmesi - III(Tali Acentelik)

*Yazarın Notu: Tali Acentelik uygulaması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda bulunmamaktadır. Şu an hukuki anlamda tali acentelik tesisi mümkün bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı da yapmış olduğu 16.08.2010 tarihli sektör duyurusuyla tali acentelik tesisinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

20
Acentelik Sözleşmesi - IV (Uçak Bileti, Otel Rezervasyon, Vize İşlemleri)

Aşağıdaki sözleşme ........................................................................... adresinde kurulu olan .............................................” ile .................................................... arasında gerçekleştirilmiştir. Bundan böyle ......................................“Acente”, .................................... “Firma” olarak anılacaktır.

TEMİZLE