S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.909

11
Acentelik Sözleşmesi - III(Tali Acentelik)Sözleşmeler

*Yazarın Notu: Tali Acentelik uygulaması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda bulunmamaktadır. Şu an hukuki anlamda tali acentelik tesisi mümkün bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı da yapmış olduğu 16.08.2010 tarihli sektör duyurusuyla tali acentelik tesisinin mümkün olmadığını belirtmiştir.

12
Acentelik Sözleşmesi - IV (Uçak Bileti, Otel Rezervasyon, Vize İşlemleri)Sözleşmeler

Aşağıdaki sözleşme ........................................................................... adresinde kurulu olan .............................................” ile .................................................... arasında gerçekleştirilmiştir. Bundan böyle ......................................“Acente”, .................................... “Firma” olarak anılacaktır.

16
17
Acil Yardım Ambulansı Hizmet SözleşmesiSözleşmeler

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Özel Polikliniklerin Açılış, İşleyiş ve Denetimi ile ilgili 11.01.1999 tarih ve 356 sayılı genelgeleri doğrultusunda açılacak özel sağlık kuruluşlarına ve özel yataklı tedavi kurumlarına başvuran ve acil nakli gereken hastaların ……….. İl sınırları içerisindeki yataklı tedavi kurumlarına sevkini kapsar.

20
Açık Arttırma Web Sitesi Kullanıcı SözleşmesiSözleşmeler

Taraflar MADDE 1 İş bu KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”), .......................... (“ŞİRKET”) tarafından işletilen www..........................com (“SİTE”) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışı yapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, SİTE’ye üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

TEMİZLE