S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 43.465

1
Karşılaştırmalı Hukuk Perspektifinden Babalık Karinesi

Özlem Sarı Fidan / DergiPark, 2023, Sayı 70

External Source Icon
3
Roma Hukuku Perspektifinden Xv. Yüzyıl Polonya’sında Boşanma

Ebru Emine Oğuz / DergiPark, 2023, Sayı 70

External Source Icon
5
Medenî Usûl Hukuku Yönünden Anonim Şirketlerde Ek Tasfiye

M. Zahid Doğanay / DergiPark, 2023, Sayı 70

External Source Icon
10
1982 Anayasası’na Göre İdarenin Faaliyet Alanı Olarak Milli Güvenlik

Özgür Temiz, Ramazan Demir / DergiPark, 2023, Sayı 70

External Source Icon
TEMİZLE
-