S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 9.423

4
Serbest Bölgelerde TL ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararda Eskiye Dönüş · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Eylül 2017

5
Bankaların Değerleme Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikle Getirilen Ek Yükümlülükler · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Eylül 2017

11
Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Yardım Alma Hakkı · Makaleler

Ahmet Bozdağ / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

12
Hakkında Ödemeden Men Kararı Verilen Çek İcra Takibine Konu Edilebilir Mi? Yargıtay 12. HD'nin İçtihadının Eleştirisi · Makaleler

Dr. Alihan Aydın / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

13
Eşlerin Çocuk Sahibi Olma Konusunda Uyuşmazlığa Düşmesi · Makaleler

Metin İkizler / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

14
Türk Aile Hukukunda Toplumsal Cinayet Rolleri · Makaleler

Ayşe Seda Gülseven / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

15
Türkiye'de Rekabet Mahkemelerinin Kurulması Çok Mu Uzak Bir İhtimal? · Makaleler

Ahmet Fatih Özkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

16
Yolcu İsim Kayıtlarının Terörle Mücadele Kapsamında Yurt Dışına Yasal Aktarımı: Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye · Makaleler

Gizem Gütekin Varkonyı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

17
İstisna Hali' Üzerinden Bir Egemenlik Kavramı Tartışması Schmitt ve Agamben'ın Teorileri Hakkında Bir Çalışma · Makaleler

Sibel Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

18
ABD Anayasal Düzeni Üzerinde Emperyal Başkanlık Gölgesi · Makaleler

Özcan Altay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

20
Türk Ceza Kanunu'nda Gürültüye Neden Olma Suçu · Makaleler

Ahu Karakurt Eren / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

25
Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Dipnotlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ağustos 2017

29
Eğitimli Genç İşsizliği Üzerinden İşsizlik Kaygısına Bir Bakış · Makaleler

Başak Kıçır / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

30
Ataerkil Kapitalist Çalışma Yaşamından Kadın Tanıklıkları · Makaleler

Merve Menekşe Özer / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

32
İşçi Sigortaları Kurumu'nun Genel Kurul Tartışmalarında Kıdem Tazminatı Hakkı · Makaleler

Fatma Şenden Zırhlı / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

34
Esnek İşgücü Piyasası Politikalarının Ücret ve Kâr Üzerine Etkisi: Bir Karşılaştırmalı Ülke Analizi · Makaleler

Hazel Başköy, Yılmaz Kılıçaslan / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

36
Türkiye’de Kağıtsız Göçmen Kadınlar ve Sosyal Hizmetler · Makaleler

Emel Coşkun / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

37
Risk Yönetim Kavramsallaştırmaları ve Riskin Yerel Yönetimi · Makaleler

Çağrı Topal / Çalışma ve Toplum, Temmuz 2017, Sayı 54

39
(Marksist Kuram Açısından) Kapitalist Düzende İdare Hukuku ve Kuramın Görüşlerinin Bu Hukuka Yansımaları · Makaleler

Hasan Dursun / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

40
Ölüm Cezası Geri Gelmeli Mi? · Makaleler

İlhan Akbulut / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

41
Ana ile Evlilik Dışında Doğan Çocuk Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi · Makaleler

Gamze Turan Başara / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

42
Türk Hukukunda Tüketici Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği · Makaleler

Gökçe Kurtulan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

43
Hekimin Hizmetten Çekilme Hakkı · Makaleler

M.Gökhan Türe, Oğuzhan Türe / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

44
Ötanazi Hakkında Dair Genel Bir Değerlendirme · Makaleler

Murat Güven / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

45
6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Sonrasında Bireysel İş Hukukunda Kıdem Tazminatı Meselesine Bir Bakış · Makaleler

İbrahim Ertuğrul / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

46
Kamu Malı Niteliğinin Tespiti ve Kamu Mallarından Yararlanmanın Esasları · Makaleler

Kahan Onur Arslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

47
Disiplin Soruşturmalarında Memurun Akıl Sağlığının, Alkol Alıp Almadığının Rızası Olmaksızın Tespiti · Makaleler

Güven Süslü / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

50
Avukatın 'Özen Yükümlülüğü' (Av. K. m. 34; TBK. m. 506/III) ve 'Görevi Kötüye Kullanma Suçu' (TCK. M. 257/2) · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2017, Sayı 131

TEMİZLE


-

©2017 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.