S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 33.281

1
Hukuk Atölyesi #14'ün Konuğu: Doç. Dr. Mesut Serdar ÇekinBilgi Notları

Furkan Güven Taştan / Lexpera, Ocak 2022

External Source Icon
2
İtalyan Futbol Takımı Milan’ın, Alman Ortalama Tüketicisi ile Sınavı…Bilgi Notları

Güldeniz Doğan Alkan / IPR Gezgini, Ocak 2022

External Source Icon
3
Rızaya Yüklenen Koruyuculuk İşlevi ve Kişisel Verilerin KorunmasıBilgi Notları

Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart / Lexpera, Ocak 2022

External Source Icon
5
Minimum Unsurlarla Patent Başvurusu Yapılması ve Başvuru Unsurlarının Sonradan TamamlanmasıBilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Ocak 2022

External Source Icon
6
Hâkimlerin Sosyal Medya Kullanmasına İlişkin Bağlayıcı Olmayan KurallarBilgi Notları

Nilüfer Boran Güneysu / Lexpera, Ocak 2022

External Source Icon
7
İşletme çalışanlarının haksız rekabet eylemleriTezler

Deniz Açıkgöz, Yüksek Lisans Tezi, 2022

External Source Icon
8
Zor Zamanlarda Sosyal Güvenliği Yeniden Düşünmek Sosyal Güvenlik ve Gelirin Yeniden DağılımMakaleler

Şenay Gökbayrak / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
9
Bilgisayar, Telefon ve Kulaklık Üçgeninde Çağrı Merkezinde Duygusal Emek Süreçleri: Bir Saha Çalışmasının Sonuçlarıyla YüzleşmekMakaleler

Hande Köse, Fuat Güllüpınar / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
10
Gig Ekonomisi Bağlamında İş İlişkisinin Değişen Yüzü: Uber ÖrneğiMakaleler

Ömer Ünal, Hasan Ejder Temiz / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
11
Management Reforms in Activation Programmes and Public Employment ServicesMakaleler

Aslı Güleç Taşdemir / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
12
Bölünemeyen Çalışma Şartlarından Hafta Tatili ve Diğer TatillerMakaleler

Münir Ekonomi / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
13
Farklı Sosyal Kırılganlık Düzeyine Sahip Mahalle Muhtarlarının Gözünden Covid-19 Salgın Deneyimi: İstanbul İli ÖrneğiMakaleler

Gülçin Con Wright, Kezban Çelik / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
14
Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı ve Türk İş Hukukunda Kadınları Korumaya Yönelik DüzenlemelerMakaleler

Ahmet Terzioğlu, Fatmanur Aksöz / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
15
TMK m. 198 Uyarınca Evlilik Birliğini Koruyucu Önlemin İş İlişkisine Etkileri ve İşçi AlacaklarıMakaleler

Gülümden Ürcan / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
17
Federal Mahkeme KararlarıMakaleler

Alpay Hekimler / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
18
İsveç Göçmen Entegrasyon Politikalarının Kapsamlı AnaliziMakaleler

Melike Çallı Kaplan / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
19
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun Kuruluş Yıllarında Grev Hakkına YaklaşımıMakaleler

Nuray Ekrem / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
21
İşkolu Barajının Toplu Sözleşme Hakkı Karşısında Değerlendirilmesi ve İstatistiklere İtirazın Yetki Başvurusuna EtkisiMakaleler

Gülsevil Alpagut, Mert Namlı / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Ocak 2022, Sayı 72

External Source Icon
22
External Source Icon
23
External Source Icon
24
Kooperatif Yöneticilerinin SorumluluğuBilgi Notları

Mücahit Ünal / Lexpera, Aralık 2021

External Source Icon
25
Hukuk Atölyesi #13'ün Konuğu: Prof. Dr. Ahmet MumcuBilgi Notları

Furkan Güven Taştan / Lexpera, Aralık 2021

External Source Icon
27
External Source Icon
28
Batman Karakterinin Yarasa Sembolü Kostümler İçin Ayırt Edici Midir?Bilgi Notları

Cansu Çatma Bilen, Melike Gülşah Yardımcı / IPR Gezgini, Aralık 2021

External Source Icon
29
İcra ve İflas Hukukunda Online SatışBilgi Notları

Serdar Kale / Lexpera, Kasım 2021

External Source Icon
30
NFT ve Sanal MülkiyetBilgi Notları

Beste Bayrak / IPR Gezgini, Kasım 2021

External Source Icon
31
Coğrafi Yer Adlarının Tanımlayıcılığı -EUIPO Temyiz Kurulu "Inmobiliaria Portixol" KararıBilgi Notları

Cansu Çatma Bilen, Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Kasım 2021

External Source Icon
32
Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nden Dabus Kararı: Yapay Zeka Buluş Sahibi Olrak Kabul Edilemez!Bilgi Notları

Mine Güner Sunay, Selin Umay Özmen / IPR Gezgini, Kasım 2021

External Source Icon
33
Kooperatifler Kanunu’nda Yapılan Önemli DeğişikliklerBilgi Notları

Mücahit Ünal / Lexpera, Kasım 2021

External Source Icon
36
Doğu Türkistan’da İnsan Hakları: Güncel İhlaller ve Gelecek BeklentileriMakaleler

Osman Ercan, Hakan Kolçak / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
38
Davetle Müdahale Bağlamında Rusya’nın Suriye OperasyonuMakaleler

Yasin Öztürk / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
39
Liberalizm-cemaatçilik Tartışmasında Hakkın İyiye Önceliği MeselesiMakaleler

Mustafa Koçak / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
40
Süryanice Anadilinde Eğitim Hakkı: Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriMakaleler

Fazıl Hüsnü Erdem, Bahar Öngüç / DergiPark, 2021, Cilt 26, Sayı 44

External Source Icon
42
External Source Icon
43
Ceza Muhakemesinde Susma Hakkı ve Bağlantılı HaklarMakaleler

Yuzarsif Selçuk Çoşkun / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
44
Modern Hukuk Pratiğinde Dini Argümantasyon TartışmalarıMakaleler

Ahmet Ekinci / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
45
Kadının İnsan Haklarından Bir Sapma Örneği: Kadının Cinsel SakatlanmasıMakaleler

Ayşen Seymen Çakar / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
46
AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergi Cezalarında 'Non Bıs In Idem' İlkesiMakaleler

Denizhan Horozgil / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
47
Roma Hukukuna Göre Sorumluluk Ölçütleri İçerisinde Imperıtıa’nın YeriMakaleler

Emine Mındız / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
48
Siyasi Partiler Hakkında Uygulanan Devlet Yardımından Yoksun Bırakma Yaptırımının Hukuki NiteliğiMakaleler

İlhami Öztürk, Arif Emre Sümer / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
49
İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Uygulama Alanı ve Aksayan YönleriMakaleler

Mehpare Çaptuğ / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
50
Yargıtay Kararları Işığında Hemşirenin Hukuki SorumluluğuMakaleler

Özlem Tüzüner, Erkam Talat Duymuş / Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2021, Sayı 157

External Source Icon
TEMİZLE
-