S
Göster

Toplam: 28.606

1
Ihl’s Remedies For The Legal Status Problem Of The “Corporate Warriors” · Makaleler

Deniz Baran / DergiPark, 2020, Sayı 69

2
4
TTK Yönünden ‘Bilgi Alma Hakkı’ · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Ekim 2020

7
Malî Hukukta Mücbir Sebeplerin Hüküm ve Sonuçları · Bilgi Notları

Yusuf Karakoç / Lexpera, Ekim 2020

8
Popülist Egemenlik Anlayışının Teorik Kökenleri: Rousseau ve Schmitt · Makaleler

Cennet Uslu / DergiPark, 2020, Cilt 25, Sayı 42

9
İşçinin Özel Yaşamının İş İlişkisine Etkisi · Makaleler

Seda Arslan Durmuş / DergiPark, 2020, Cilt 25, Sayı 42

10
Türk Medeni Kanunu’na Göre Çocukla Kişisel İlişki Kurulması · Makaleler

Remzi Demir / DergiPark, 2020, Cilt 25, Sayı 42

11
2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Türkiye’de Meclis Soruşturması · Makaleler

Gökhan Dönmez / DergiPark, 2020, Cilt 25, Sayı 42

12
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergilerin Kanuniliği İlkesinin Değerlendirilmesi · Makaleler

Orçun Avcı / DergiPark, 2020, Cilt 25, Sayı 42

13
Uluslararası Hukuk Perspektifinden Kanallara Kazandırılabilecek Hukuki Statüler: Kanal İstanbul Örneği · Makaleler

Hatice Kübra Ecemiş Yılmaz / DergiPark, 2020, Cilt 25, Sayı 42

14
Malların Benzerliği Değerlendirmesi ve Toplumsal Tüketim Alışkanlıkları · Bilgi Notları

Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Ekim 2020

17
Hashtag Markaları (Tagmarks) I · Bilgi Notları

Elanur Tamer / IPR Gezgini, Ekim 2020

22
“İnançlı Mülkiyet” Üzerine Bir Değerlendirme · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Ekim 2020

23
İltibas Değerlendirmesinde Bölgede Konuşulan Dilin Etkisi ve Tüketici Algısının Önemi · Bilgi Notları

Gülçen Atasever / IPR Gezgini, Ekim 2020

27
Adalar Üzerinde Mülkiyet Hakkı · Bilgi Notları

Barış Mıdık / Lexpera, Eylül 2020

30
Tekafül ve Katılım Sigortacılığına Genel Bir Bakış: İslami Sigortacılık Mümkün mü? · Bilgi Notları

H. Murat Güçlü, Ömer Faruk Seleş / Lexpera, Eylül 2020

32
Kişisel Verilerin Korunması Çerçevesinde Çerezler; Türleri, Kullanımları ve Uygulama Örnekleriyle · Bilgi Notları

Başak Doğan, Tuğçe Bozkurt / Lexpera, Eylül 2020

34
36
40
Türk Anayasa Mahkemesı Kararları Işığında Af Yetkısının Kullanımı · Makaleler

Güven Yarımbatman / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

42
Türkıye’de Kürtajın Etik Açıdan İncelenmesı · Makaleler

Bilgehan Arifoğlu / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

43
İstanbul Sözleşmesİ ve Yargısal İçtıhatlar Açısından Eş Kavramının Değerlendırılmesi · Makaleler

Berat Çamlıca / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

44
Almanya Ve İsviçre Örnekleriyle Türk Hukukunda Birlikte Velayet · Makaleler

Zeynep Naz Güneş / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

45
İş Kazasından Doğan Taksirle Yaralama Suçunda Asıl İşverenin Cezai Sorumluluğu · Makaleler

Asım Kaya / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

47
Türkiye’de Uygulanılan Genel Sağlık Sigortasının Salgın Hastalıklar Karşısında Önemi · Makaleler

Alptekin Burak Boydak / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

48
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme · Makaleler

Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2020, Sayı 150

50
Ticari Elektronik İleti Uygulamalarında Yeni Dönem: İleti Yönetim Sistemi · Bilgi Notları

Arif Candemir, Zeynep Balcı / Lexpera, Ağustos 2020

TEMİZLE
-