S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 10.461

1
İcra ve İflas Hukuku - Genel Haciz Yoluyla Takip ve Kampiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

İtirazın İptali Davası • İtiraz • Şikayet • İcra İnkar Tazminatı • İhalenin Feshi Talebi

2
İcra ve İflas Hukuku - Menfi Tespit · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Haciz • Hacizde İstihkak

3
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ocak 2018

5
Borçlar Hukuku - İmkansızlık - Aşırı İfa Güçlüğü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtalan, Ocak 2018

İfa İmkansızlığı • Eserin yok olması • Giderim borcu

7
Türev İşlemlerde BSMV İstisnasının Kapsamı 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Genişliyor · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Aralık 2017

8
Borçlar Hukuku - Alacaklı Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

Ödemezlik • Mahsup • Alacaklı Temerrüdü

10
İleri Düzenleme Tarihli Çeklerde İbraz Yasağı 31.12.2020 Tarihine Uzatıldı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Aralık 2017

12
13
Borçlar Hukuku - Borçların İfası · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

İfa • İfa Yeri • Üçüncü Kişilerin İfası • Üçüncü Kişiye İfa • İfa Yerine Edim • İfa Uğruna Edim • Seçimlik Borç • Alacaklı Temerrüdü

14
Borçlar Hukuku - Temsil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

Yetkisiz Temsil

16
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kasım 2017, Sayı 13

17
Borçlar Hukuku - Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Kasım 2017

Yazılı Borç Tanıması • Muvazaa • İnançlı İşlem • Şekle Aykırılık

18
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Kasım 2017

19
Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri-Eylül 2017 · Raporlar

BDDK / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kasım 2017

20
Borçlar Hukuku - İrade Sakatlıkları · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Kasım 2017

Yanılma • Aldatma • İşlem Temelinin Çökmesi • Eşitlik İlkesi

22
Medeni Usul Hukuku - Usul İşlemleri · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Kasım 2017

Süreler • Adli Tatil • Eski Hale Getirme • Tebligat

23
Medeni Usul Hukuku - İstinaf · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Kasım 2017

Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi

24
Medeni Usul Hukuku - Taraflar ve Müdahale · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Kasım 2017

Taraflar • Dava Arkadaşlığı • Davaya Müdahale

25
Medeni Usul Hukuku - Deliller, İspat Yükü · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Kasım 2017

26
Parlamenter Sistemden Kopuş ve Sonrası: Karşılaştırmalı Gözlemler ve Bazı Değerlendirmeler · Makaleler

A. Ersoy Kontacı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

27
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarında Etkin Pişmanlık · Makaleler

Meryem Günay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

28
Terörle Bağlantılı Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu · Makaleler

Dilşad Çiğdem Sever / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

29
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Erozyon Süreci · Makaleler

Hakan Pekcanıtez / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

30
MTK ve HMK'ya göre Tahkim Dosyası ve Hakem Kararlarının Saklanması · Makaleler

Ali Yeşilırmak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

31
Üreme Hakkına İlişkin Tıbbi Müdahalelerde Rıza · Makaleler

Remzi Demir / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

32
İştirak Nafakasının Belirlenmesiyle İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi · Makaleler

Ebru Ceylan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

33
Ana ve Babanın Çocuğun Malları Üzerindeki Kullanma Hakkı · Makaleler

Vildan Gökkaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

34
TMK'nın 197. Maddesi Kapsamında Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkı ve Hakimin Alacağı Önlemler · Makaleler

Eylül Can Köse / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

35
Resmi Vasiyetname · Makaleler

Kumru Kılıçoğlu Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

36
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu · Makaleler

Damla Sarıaslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

37
Şirketlerde Ortaklık Payı Kazanılmasının Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Eşlerin Malvarlığına Etkisi · Makaleler

Ali Ergin Çelebi / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

38
Eşler Arasındaki Mal Rejimi Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Bağlı Nama Yazılı Payların İktisabı · Makaleler

Çiğdem Mine Yılmaz, Sevgi Bozkurt Yaşar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

39
Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat · Makaleler

Fatih Aydın / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

41
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülüklere Aykırılık Durumunda İşin Durdurulması · Makaleler

Selman Burcu Öztekin / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

42
Türk Spor Hukukunda Fair Play · Makaleler

Hakkı Mert Doğu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

43
Sayıştay'ın Anayasal Konumu Üzerinde Tartışmalar · Makaleler

Ahmet Taşır / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

45
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Temelinde Psikososyal Engelli Bireylerin Özgürlük ve Güvenlik Hakkı · Makaleler

Bahar Konuk Sommer / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım 2017, Sayı 133

47
Borçlar Hukuku - Sözleşmenin Kurulması · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

Genele Yapılmış Öneri • Herkese Açık Öneri • Sözleşmelerin Şekli • Sözleşmenin İçeriği • Sözleşme Özgürlüğü • Kesin Hükümsüzlük

48
MASAK Mavi Kartların Kimlik Tespitinde Kullanılabilmesine Onay Verdi · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ekim 2017

49
Banka ve Kredi Kartlarının Elektronik Ticaret İşlemlerine Kapalı Olarak Tahsis Edilmesi · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ekim 2017

50
6698 Sayılı Kanunu'nun Uygulamasına Yönelik Soru ve Cevaplar · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ekim 2017, Sayı 12

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.