S
Göster

Toplam: 29.587

4
5
Kendi isminizi kaybetmek: Hayley Paige Davası · Bilgi Notları

Belce Barış / IPR Gezgini, Ocak 2021

6
Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılma Hakkı · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Ocak 2021

7
Monster Energy'nin Genel Mahkeme Önündeki Pençe Zaferi · Bilgi Notları

Banu Eylül Yalçın / IPR Gezgini, Ocak 2021

8
Ay Botu Savaşçısı: Tecnica'nın "Moon Boot" Tescili Hükümsüz Kılındı · Bilgi Notları

Güldeniz Doğan Alkan / IPR Gezgini, Ocak 2021

9
Konkordato Yargılamalarında Maddi Hukuka İlişkin İhtiyati Tedbir Kararları · Bilgi Notları

Uğur Topsakal, Orkun Bayraktar / Lexpera, Ocak 2021

10
Hacizden Sonra Borcun Taksitle Ödenmesi Taahhüdü (İcra ve İflas Kanunu m. 111) · Makaleler

Çiğdem Yazıcı / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2021, Sayı 152

12
Türk Ceza Hukukunda Ayrımcılık Suçunun Cinsel Yönelimi Koruma Fonksiyonu · Makaleler

Mehmet Zülfü Öner / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2021, Sayı 152

13
İcra Hukukunda Derece Namına Satış Talep Etme · Makaleler

Melih Işık / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2021, Sayı 152

14
Limited Şirkette Ortakların Ek Ödeme Yükümlülüğü · Makaleler

Ramazan Turan / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2021, Sayı 152

15
Uluslararası Tahkimde Şeffaflık · Makaleler

Şeyma Akkaşoğlu / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2021, Sayı 152

17
Hukuk Bürolarında Bilgi Güvenliğinin Arttırılmasında Model Önerileri · Makaleler

Berker Kılıç, Nursel Yalçın, Esra Kılıç / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2021, Sayı 152

18
İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Suç ve Cezalara Genel Bir Bakış · Makaleler

Hasan Dursun / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2021, Sayı 152

19
Atık Sektöründe Rekabet Hukuku Dinamikleri: Elektrikli Ve Elektronik Atık Yönetimi Özelinde Örnek Bir İnceleme · Makaleler

Hakan Arslanbay / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2021, Sayı 152

21
Yargıtay Ve Hakem Kararlarına Göre Hekimin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası · Makaleler

Hacı Kara / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2021, Sayı 152

22
Ihl’s Remedies For The Legal Status Problem Of The “Corporate Warriors” · Makaleler

Deniz Baran / DergiPark, 2020, Sayı 69

23
25
Private Military Companies And The Outsourcing Of War: A Spark Of Destabilisation To The Global Security · Makaleler

Leila Bijos, Renan De Souza / DergiPark, 2020, Sayı 69

26
Privacy Screening Of Online Game Platforms: A Case Study Of “Gamecell” · Makaleler

Leyla Keser Berber, Ayça Atabey / DergiPark, 2020, Sayı 69

28
Anonim Şirket Pay Sahiplerinin ‘Oy Hakkı’ · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Aralık 2020

30
Doğum Gününüz Kutlu Olsun Ludwig! · Bilgi Notları

Özlem Fütman / IPR Gezgini, Aralık 2020

31
Üç Boyutlu Markaların Korunmasında Gömböc Kararının Bize Anlattıkları · Bilgi Notları

Erman Vatansever / IPR Gezgini, Aralık 2020

33
Borçlu Temerrüdünde Müspet Zarar Tazminatı · Bilgi Notları

İdil Kavuşan / Lexpera, Aralık 2020

35
Tasarımların Ayırt Ediciliği Abad Genel Mahkemesi Önünde*(T-352/19) · Bilgi Notları

Önder Erol Ünsal, Gülçen Atasever / IPR Gezgini, Aralık 2020

36
Kişisel Verinin İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmesi ve Amaca Uygunluk · Bilgi Notları

Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart / Lexpera, Aralık 2020

38
Takipçilerini Topla Çıkışta Twitter’a Gel: Türkiye’de Podcast İsim Savaşları · Bilgi Notları

Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Aralık 2020

39
Avrupa Birliği'nin Coğrafi İşaret Sisteminde Önemli Gelişmeler · Bilgi Notları

Gonca Ilıcalı / IPR Gezgini, Aralık 2020

40
Uygulalama Kanunun Üstünde Midir? · Bilgi Notları

Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Aralık 2020

44
Birleşme ve Devralmalar · Dinamik Kitaplar

İsmail G. Esin / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2020

45
Fazla Çalışmaları Ücrete Dahil Eden Sözleşme Kayıtlarının Geçerliliği ve Denetimi · Makaleler

Mustafa Alp / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

46
47
Türkiye’de Genç Kadın İşsizliği ve İşgücü Politikaları · Makaleler

Hilal Kuvetli Yavaş / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

48
Kapitalizmin Pandemik Sömürüsü Bağlamında Salgın Hastalıklara Bir Bakış · Makaleler

Zelal Beyaz / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

49
Türkiye’de Devletin Finans Kısıtı: Türkiye Varlık Fonu · Makaleler

Eylül Ece Demir / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

50
Avrupa Sosyal Şartı’nda Askeri Personelin Sendikal Hakları: Toplu Yakınma Örnekleri · Makaleler

Nursel Durmaz Bodur / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

TEMİZLE
-