S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 11.636

1
Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme ve Türkiye'de Engelli Hakları · Makaleler

Ezeli Azarkan, Ekrem Benzer / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

2
Türkiye - AB Ortaklık Hukukunda Son Gelişmeler: Abad’ın C-65/16 Sayılı “İstanbul Lojistik Ltd.” Kararı Hakkında Bir Değerlendirme · Makaleler

Tolga Candan / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

3
İptal Davaları Bağlamında Dolaylı ve Kişisel Menfaat Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Ayşe Aslı Yücesoy / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

4
Antik Demokrasi ve Modern Demokrasi Kavramlarının Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi · Makaleler

Mehmet Nuri Güzel / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

5
Çocuk Düşürtme Suçunun 17'nci Yüzyıl İstanbul'undaki Görünümü · Makaleler

Ahmet Kılınç / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

6
Self Determinasyon Hakkı ve Self Determinasyon Hakkı Teorileri · Makaleler

Mustafa Koçak / Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Eylül 2018, Cilt 23, Sayı 38

7
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Temmuz 2018

Ceza Koşulu • Alacağın Devri • Takas

8
Borçlar Hukuku - Sebepsiz Zenginleşme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Temmuz 2018

9
İfade Özgürlüğü Kışlanın Kapısında Mı? · Makaleler

Mehmet Alkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

10
Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkına Uygulanan Sınırlamalar · Makaleler

Sinem Top / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

11
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Eğitimi · Makaleler

A. Uğur Eriş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

12
Kamulaştırmasız El Koymanın Unsurları ve Kamulaştırmasız El Koymaya Karşı Yargısal Başvuru Yolları · Makaleler

Egemen Karaca / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

13
Vergi Kaçaklığı Suçunda İştirak · Makaleler

Emre Burak Onat / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

14
15
İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGB’nin) Yetişkinlerin Korunmasına İlişkin Yeni Hükümlerinin Değerlendirilmesi · Makaleler

İbrahim Kaplan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

16
Türkiye’nin Hükümet Sistemleri Üzerine Bir Değerlendirme · Makaleler

Ömer Keskinsoy, Semih Batur Kaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

17
5651 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi ve Erişimin Engellenmesi: Koyun Postunda Kurt Hükmü · Makaleler

M.Süheyl Karakaya / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

19
7139 Sayılı Kanun Kapsamında Ormancılık ve Su Tahsisi İle Arazi Toplulaştırılmasının Anayasallığı · Makaleler

KenanOk, Osman Korkut Kanadoğlu , Uğur Uruşak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Temmuz 2018, Sayı 137

Su Hakkı • Orman • Çevre • Anayasa • Hukuk • Water Right • Forest • Enviroment • Consitition • Law

20
Borçlar Hukuku - Müteselsil Sorumluluk · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Haziran 2018

Zamanaşımı • Sebepsiz Zenginleşme

21
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 18

22
Kanun Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 21

23
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 17

24
İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 20

25
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 16

26
Veri Sorumluları Sicili · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 19

27
Kişisel Verilerin İşlenme Şartları · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 22

28
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 23

29
100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu · Raporlar/Rehberler

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haziran 2018, Sayı 15

30
Borçlar Hukuku - Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Haksız Fiil • Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme • Bedensel Zarar

31
Borçlar Hukuku - Borçların Sona Ermesi, Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Borçların Sona Ermesi • Zamanaşımı

32
Borçlar Hukuku - Takas · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Takas

33
Borçlar Hukuku - Tehlike Sorumluluğu · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Nisan 2018

Karayolları Trafik Kanunu • Araç İşletenin Sorumluluğu • Kusursuz Sorumluluk

34
İnsan Hakları / Sosyal İnsan Hakları, Sosyal Mücadeleler ve Müzik · Makaleler

Ahmet Makal / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

35
DİSK’in Kuruluş ve Varoluş Yılları (1966-1970) · Makaleler

Aziz Çelik / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

36
DİSK: Devrimci Sendikacılıktan Sınıf ve Kitle Sendikacılığına (1967-1980) · Makaleler

Can Şafak / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

37
İş Hukukunun Etkinliği ve Amacı Üzerine Yeniden Düşünmek · Makaleler

Gaye Burcu Yıldız / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

38
Görünmeyen Göçmen Çocukların İşçiliği: Türkiye’deki Suriye’li Çocuklar · Makaleler

Kuvvet Lordoğlu, Mustafa Aslan / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

39
Türkiye’de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan Hukuki Açmazlar · Makaleler

Murat Özveri / Çalışma ve Toplum, Nisan 2018, Sayı 57

41
2018 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Nisan Ayı Sektör Raporu · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nisan 2018

42
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Nisan 2018 · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nisan 2018

43
2018 Yılı Nisan Ayı Elektrik Piyasası Raporu · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nisan 2018

44
Petrol Piyasası Sektör Raporu Nisan 2018 · Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nisan 2018

45
Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmelerin Büyüme Üzerindeki Etkisi · Makaleler

Süleyman Kale, Mehmet Hasan Eken / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

46
Tahvil Faizleri İle Cds Primleri Arasındaki Oynaklık Yayılım Etkilerinin Belirlenmesi · Makaleler

Hilmi Tunahan Akkuş, Şakir Sakarya, Osman Tüzün / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

47
Bağlı Kredilerde Konut Finansmanı Kuruluşunun Sorumluluğu · Makaleler

Yakup Akkaya, Hasan Tepeli / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

48
Türk Hukukunda Alacak Rehni · Makaleler

Mehmet Mücahit Arvas / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

49
Türkiye İçin Bir Makroekonomik Belirsizlik Endeksi Önerisi · Makaleler

Hakan Yıldırım, Buket Alkan / Bankacılar Dergisi, Mart 2018, Sayı 104

50
Borçlar Hukuku - Kusursuz Sorumluluk · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mart 2018

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu • Bedensel Zarar Durumunda Manevi Tazminat • Geçici Ödemeler

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.