S
Göster

Toplam: 19.488

1
Koronavirüs 2019 (COVID-19) ve İş Hukuku Bakımından Etkileri · Bilgi Notları

Murat Uyanık, Çağlar Korkmaz / Lexpera, Mart 2020

3
Koronavirüs 2019 (COVID-19) ve Sözleşmeler · Bilgi Notları

Baysal Başak, Murat Uyanık, Mehmet Selim Yavuz / Lexpera, Mart 2020

4
2279 sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalâde Mühlet) Kararının Değerlendirilmesi · Bilgi Notları

Hakan Pekcanıtez / Lexpera, Mart 2020

5
Fevkalade Hallerde Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Süreler Hakkında Kanun Önerisi · Bilgi Notları

Muhammet Özekes, Vural Seven / Lexpera, Mart 2020

7
İşverenin Corona Sorumluluğu · Bilgi Notları

Mustafa Keskin / Lexpera, Mart 2020

10
Kamu Hizmeti – Özel Faaliyet Ayrımı ve Ruhsatlara Etkisi · Bilgi Notları

M. İsmail Çekiç / Lexpera, Mart 2020

12
Jeotermal Kaynak Sularından Enerji Üretim Amaçlı Yararlanma · Bilgi Notları

Mehmet Arslanoğlu / Lexpera, Mart 2020

14
Uluslararası Hukuk Bağlamında İklim Mültecilerinin Korunması Sorunu · Makaleler

Esra Tekin / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

15
Suçun Konusunun Yokluğu Durumunda Teşebbüse Elverişlilik Sorunu · Makaleler

Çoşkun Koç / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

17
Anayasacıların Karşılaştırma Sorunu: Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Nedir, Ne Değildir? · Makaleler

Serkan Yolcu / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

18
Yoksulluk Nafakasının Sona Erme Sebepleri ve Yoksulluk Nafakasının Süresizliğine Dair Tartışmalar · Makaleler

Remzi Demir / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

19
Hasta Mahremiyeti Hakkı · Makaleler

Neslihan Can / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

20
Roma ve Türk Hukuku’nda Aile Fideikomisi (Fıdeicommissum Familiae Relictum) Kavramı · Makaleler

İpek Sevda Söğüt / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

21
Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler · Makaleler

Süha Tanrıver / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

22
Yapay Zekanın Sebep Olduğu Zararlardan Doğan Sorumluluk · Makaleler

Onur Sarı / Türkiye Barolar Birliği, Mart 2020, Sayı 147

23
Toplumsal Cinsiyet Açısından Müzik ve Kadın: Dünyada ve Türkiye’de Kadın Müzisyenler ve Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık · Makaleler

Ahmet Makal / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

24
Kütahya Fincancılar Belgeleri Tarihteki İlk Toplu İş Sözleşmeleri mi? · Makaleler

M. Emin Çaycı, Aziz Çelik / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

25
Emek Platformu’nun Kuruluşu, Gelişimi ve Dağılışı: Tanıklıklara ve Belgelere Dayalı Bir Araştırma · Makaleler

Denizcan Kutlu / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

26
Daha Az Çalışarak Daha İyi Yaşamak, Bir Hayal mi? · Makaleler

Kuvvet Lordoğlu / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

27
Ekonomik Kriz ve İşverenin Ekonomik Güçlüğe Düşmesi Durumlarında İş Hukukunda İşçinin Korunması · Makaleler

Gaye Burcu Yıldız / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

28
İş Mahkemeleri Kanunu ve Zorunlu Arabuluculuk Uygulamaları · Makaleler

Murat Özveri / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Mart 2020, Sayı 65

29
Yabancı Yatırımlar ve Uluslararası Hukuk · Bilgi Notları

Ali Osman Karaoğlu / Lexpera, Şubat 2020

30
Zorunlu Aşının Anayasallığı · Bilgi Notları

Korkut Kanadoğlu / Lexpera, Şubat 2020

31
Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması · Bilgi Notları

E. Sena Yazıcı / Lexpera, Şubat 2020

32
Bankacılık Düzenlemelerinin “Çıkar Çatışması” Yönünden Değerlendirilmesi · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Şubat 2020

34
Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İletiler · Dinamik Kitaplar

Mehmet Bedii Kaya / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2020

35
Taşınmaz Satış Sözleşmelerinde Bedelde Muvazaa ve Sonuçları · Makaleler

Nilay Şenol / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

36
Türk Vergi Ceza Hukukunda Ne Bis in İdem İlkesi · Makaleler

Simay Doğmuş / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

37
Askerî Ceza Kanunu(ASCK)’nda Amire veya Üste Hakaret Suçu (ASCK m. 85) · Makaleler

Gökhan Yaşar Duran / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

38
İnternet Bağımlılığı Ekseninde Bazı Hukuki Meselelerve Kanunlar İhtilafı Sorunu · Makaleler

Fatma Esenyel Hanaz / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

39
1982 Anayasası Kapsamında Sosyal Devlet ve Çalışma Hakkı · Makaleler

Meriç Karagözler / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

40
Federal Alman Anayasa Hukukunda Dilekçe Hakkı · Makaleler

Tevfik Sönmez Küçük / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

41
Kişilik Haklarının İnternet Ortamında Telif Haklarına Dair Tedbir Kararı Vasıtasıyla Korunması · Makaleler

Murat Can Pehlivanoğlu / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

42
Anayasa, Kurucu İktidar ve Meşruiyet İlişkisi · Makaleler

Hamide Bağçeci Tacir / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

43
İmparatorluk Düzeni ve Devlet · Makaleler

Oktay Uygun / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

44
7194 Sayılı Kanun’la Getirilen Bazı Temel Vergi Değişiklikleri · Makaleler

Hakan Üzeltürk / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

45
2017 Anayasa Değişikliğinin “Parlamentosuzlaştırma” Etkisi Üzerine · Makaleler

Ekrem Ali Akartürk / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

46
Bedensel Bütünlüğün Tıbbi Müdahaleler Sonucunda İhlâlinden Kaynaklanan Manevi Tazminat Davası · Makaleler

Remzi Demir / Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şubat 2020, Cilt 17, Sayı 1

48
Hastaneye Kabul Sözleşmeleri ve Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu · Bilgi Notları

Gökçe Şahin Candaş / Lexpera, Ocak 2020

49
Kozmopolit Hukuk: Kant ve Schmitt · Bilgi Notları

Zeynep Gültepe / Lexpera, Ocak 2020

50
İşe İade Davasında Karar ve Kararın İcrası · Bilgi Notları

Salim Bozok / Lexpera, Ocak 2020

TEMİZLE

-


©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.