S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 31.578

51
Muharebe Alanından Sivil Denizciliğe En Yeni Transfer: Gnss Karıştırma Ve Aldatmasının Kısa Teknik ve Hukuki AnalizMakaleler

Bleda Kurtdarcan, F. Kayhan Olgungül / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
52
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak İhlalinin Kanundan Kaynaklanması Sorunu ve Bu Soruna İlişkin Çözüm ÖnerileriMakaleler

Ceren Yıldız / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
53
İndependance Du Ministere Public Français?Makaleler

Olivier Décima / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
54
Anayasası Örneğinde Ulusal Parlamentoların Demokratik Katılım Hakkı Olarak Uygun Bulma Yetkisi KullanmasıMakaleler

Ayşe Füsun Arsava / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
55
Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme Suçu (TCK m.291)Makaleler

E. Eylem Aksoy Retornaz / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
56
Kentsel Dönüşümde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İdari Yolla Sona Ermesinin KoşullarıMakaleler

Seçer Öz / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
57
İsviçre Federal Mahkemesi’nin Sözlü Vasiyetnameye İlişkin Bir Kararı (TF 5A_236/2017, ATF 143 III 640) Üzerine Kısa Bir DeğerlendirmeMakaleler

Kadir Berk Kapancı / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
59
Milletlerarası Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Kararların Tanınması ve TenfiziMakaleler

İlyas Gölcüklü / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
60
Fransız Hukuku’nda Amicus Curiae (Mahkeme Dostu) KurumuMakaleler

Nur Bolayır / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
61
Platform Çalışanlarını Yasal Güvenceye Kavuşturmak: Sorunlar ve Çözüm ÖnerileriMakaleler

Gaye Baycık, Orhan Ersun Civan, Hazal Tolu Yılmaz, Berrin Bosna / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
62
Having a Dignified Conflict Under Drone Warfare, What To Do?Makaleler

Yasin Uysal / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
64
Akıllı Telefon Telif Savaşları: Google V. Oracle DavasıMakaleler

Onur Şahin / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
65
Milletlerarası Ticaret Odasının 2021 Tahkim Kurallarının İncelenmesiMakaleler

Dilan Gümüştaş / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
67
External Source Icon
68
Marksizm ve Uluslararası Hukuk: Teori Mi Eleştiri Mi?Makaleler

Atahan Demirkol, Şahin Eray Kırdım / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
69
Les Immigrants a L’épreuve Des Mesures Antiterroristes Dans Le Droit De L’union EuropéenneMakaleler

Göksu Işık / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
70
Küresel Terörizm Karşısında İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek Shmittyen Bir Yaklaşım DenemesiMakaleler

Haşim Özpolat / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
71
Avrupa Birliği Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)Makaleler

Seçil Çoşkun / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
72
Bireysel Başvuru Kararlarında Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar Bakımından Makul Sürede Yargılanma HakkıMakaleler

Ensar Kuru / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
73
Contemplating Terrorism Under The Jurisdiction Of The İnternational Criminal Court: Problems And ProspectsMakaleler

Duygu Tan / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
74
La Securite Humaine Comme Cause Finale De La Societe PolitiqueMakaleler

Erkiner Hakkı Hakan, Akoudou Emerant Yves Omgba / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
75
Gerçek Kişilerin Vatandaşlığında “Gerçek Bağlantı” İlkesi: Nottebohm Romantizminin SonuMakaleler

İlhan Yılmaz / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
76
NFT ve Telif HakkıBilgi Notları

Deniz Karagöz / IPR Gezgini, Mayıs 2021

External Source Icon
78
Covid-19 İnsanlık Dramının Ortasında Patent HaklarıBilgi Notları

İbrahim Ekdial / IPR Gezgini, Mayıs 2021

External Source Icon
79
İnsan Kaynakları Açısından Rekabet Hukuku Meseleleri Üzerine Bir AnalizBilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Mayıs 2021

External Source Icon
83
7226 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi Uyarınca Çekte İbraz YasağıBilgi Notları

Aslınur Ak / Lexpera, Mayıs 2021

External Source Icon
88
Muris Muvazaası ve Muvazaa İddiasında Bulunulamayacak Bazı DurumlarMakaleler

Barış Çiftçi / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2021, Sayı 154

External Source Icon
89
İnşaatçı İpoteğinde Aynı İş İçin Birden Fazla Ödeme Yapılması Sorunu ve Bazı Çözüm ÖnerileriMakaleler

Yusuf Can Delipınar / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2021, Sayı 154

External Source Icon
90
İsviçre Medeni Usul Kanununda Yapılması Düşünülen Önemli Değişiklikler (26/02/2020 Tarihli Tasarı)Makaleler

Selçuk Öztek, Mert Namlı / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2021, Sayı 154

External Source Icon
91
Etik ile Hukuk Sarkacında Açlık GreviMakaleler

Süleyman Özar / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2021, Sayı 154

External Source Icon
94
Ceza Muhakemesinde Tanık Beyanının Tartışılması ve DeğerlendirilmesiMakaleler

Erdinç Avşar / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2021, Sayı 154

External Source Icon
95
Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Bilgisayar Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve ElkoymaMakaleler

Dilek Özge Uğraş / Türkiye Barolar Birliği, Mayıs 2021, Sayı 154

External Source Icon
96
TTK, TBK ve İİK Işığında Ticari İşletme DevriKitaplar

Nazım Sevinçler / On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2021

97
Medeni Yargılamada Ön İnceleme AşamasıKitaplar

Efe Dırenisa / On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2021

98
2021 Yılı Elektrik Piyasası Mayıs Ayı Sektör RaporuRaporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mayıs 2021

External Source Icon
99
2021 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Mayıs Ayı Sektör RaporuRaporlar/Rehberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mayıs 2021

External Source Icon
100
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Mayıs 2021Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mayıs 2021

External Source Icon
TEMİZLE
-