S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 30.942

51
Gemi Adamı ile Donatılmamış (İnsansız) Gemilerin Deniz Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi · Makaleler

Kübra Var Türk / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2021, Cilt 37, Sayı 1

52
Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesine Dair TTK m. 1470 ile Getirilen Sistem Değişikliğine İlişkin Bir Değerlendirme · Makaleler

Merve İrem Yener / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2021, Cilt 37, Sayı 1

53
Avrupa Birliği’nde Çevrimiçi Aracılık Hizmetlerinin Düzenlenmesi -Uber ve Airbnb Örnekleri · Makaleler

Emriye Özlem Şeker / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2021, Cilt 37, Sayı 1

54
Bilgi Suistimali Yasağının Muhatabı · Makaleler

Güneş Okuyucu Ergün / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2021, Cilt 37, Sayı 1

55
Yargıtay Kararları · Makaleler

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2021, Cilt 37, Sayı 1

56
4857 Sayılı İş Kanunundaki “Deniz ve Hava Taşıma İşleri” İstisnası · Makaleler

Sami Aksoy / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Mart 2021, Cilt 37, Sayı 1

57
Brexit Sonrası Yeni Dönem: Marka Yenileme Tarihiniz Değişmiş Olabilir! · Bilgi Notları

Pehlivan Hakan / IPR Gezgini, Şubat 2021

External Source Icon
58
Arsa Payının Önemi ile Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Hakkında Değerlendirme · Bilgi Notları

Doğukan Algan, Okan Civelek / Lexpera, Şubat 2021

External Source Icon
60
Sermaye Piyasasında Sürekli Bilgi Kavramı · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Şubat 2021

External Source Icon
61
External Source Icon
62
External Source Icon
63
"Skylife v. Sky" -Avrupa ile Türkiye'de Farklı Sonuçlanan Bir Marka İhtilafı- · Bilgi Notları

Nihan Özkoçak / IPR Gezgini, Şubat 2021

External Source Icon
64
Wage Element in the eSports Player Contract · Bilgi Notları

Engin Daşlı / Lexpera, Şubat 2021

External Source Icon
65
External Source Icon
67
External Source Icon
68
TürkPatent'te Bilgisayar Tabanlı Buluşların Değerlendirilme Kriterleri – Bölüm III – · Bilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Şubat 2021

External Source Icon
69
External Source Icon
70
Yatırım Tahkiminde Şeffaflık İlkesinin ICSID Bağlamında Değerlendirilmesi · Bilgi Notları

Aslıhan Kart / Lexpera, Şubat 2021

External Source Icon
72
WhatsApp Gizlilik Politikası: Facebook’a Aktarım Hükümlerinin Dünü Bugünü Yarını (?) · Bilgi Notları

Nafiye Yücedağ, Şehriban İpek Aşıkoğlu, Elif Beyza Akkanat-Öztürk / Lexpera, Şubat 2021

External Source Icon
73
TürkPatent'te Bilgisayar Tabanlı Buluşların Değerlendirilme Kriterleri – Bölüm II – · Bilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Şubat 2021

External Source Icon
74
TürkPatent'te Bilgisayar Tabanlı Buluşların Değerlendirilme Kriterleri – Bölüm I – · Bilgi Notları

Mustafa Güney Çalışkan / IPR Gezgini, Şubat 2021

External Source Icon
77
E-Sporcu Sözleşmesinde Ücret Unsuru · Bilgi Notları

Engin Daşlı / Lexpera, Şubat 2021

External Source Icon
78
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Işığında Mevcut Durumun Değerlendirilmesi · Bilgi Notları

Nil Merve Çelikbaş Şeker, Ayşe Cansu Atmaca / Lexpera, Şubat 2021

External Source Icon
79
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Bağlantılı Hak Sahipleri · Bilgi Notları

Elif Aykut Karaca / IPR Gezgini, Şubat 2021

External Source Icon
81
Elektronik Mühür ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Yeni Düzenlemeler · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Şubat 2021

External Source Icon
82
Finansal Kuruluşlar Odağında 7263 sayılı Kanunun (İhracat Hesapları vd.) Getirdikleri · Bilgi Notları

Vahdet Deniz / ProCompliance, Şubat 2021

External Source Icon
83
Hukuki Yönleriyle Kredi Kartı · Kitaplar

Oğuzhan Buhur / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2021

84
2020 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Türkiye İstatistikleri · Bilgi Notları

Gülay Göksu Anul, İbrahim Barış Sayar / IPR Gezgini, Ocak 2021

External Source Icon
86
Köpeğinize Şampanya? Euipo Champawn Kararı · Bilgi Notları

Özlem Fütman / IPR Gezgini, Ocak 2021

External Source Icon
89
Emek ile Sosyal Medya Aynı Düzlemde Çarpışınca: "Karikatür Onların Hayatı" · Bilgi Notları

Cansu Çatma Bilen / IPR Gezgini, Ocak 2021

External Source Icon
93
Kirli Eller (Unclean Hands) Doktrini - Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Banksy Kararı · Bilgi Notları

Elif Aykurt Karaca / IPR Gezgini, Ocak 2021

External Source Icon
94
Kendi isminizi kaybetmek: Hayley Paige Davası · Bilgi Notları

Belce Barış / IPR Gezgini, Ocak 2021

External Source Icon
95
Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılma Hakkı · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Ocak 2021

External Source Icon
97
Kamu İdaresinde Kişisel Verilerin Korunması · Makaleler

Yasin Aydoğdu / DergiPark, 2021, Cilt 29, Sayı 1

External Source Icon
99
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Refah Partisi Kapatma Kararının Din ve Vicdan Hürriyeti Boyutu · Makaleler

Uğur İhtiyaroğlu / DergiPark, 2021, Cilt 29, Sayı 1

External Source Icon
100
Özel Su Hizmeti Sağlayıcılarının Su Hakkına Yönelik Yükümlülükleri · Makaleler

Şerife Sena Poçanoğlu / DergiPark, 2021, Cilt 29, Sayı 1

External Source Icon
TEMİZLE
-