S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 10.998

51
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu · Makaleler

Abdülbaki Giyik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

52
Türk İş Hukuku’Nda Kadın Çalışanları Koruyucu Düzenlemeler · Makaleler

Özgür Oğuz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

53
Yasal Belirsizlik: Embriyonik Kök Hücre Çalışmaları · Makaleler

İpek Sevda Söğüt / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

54
Askeri Üst Uçuşlar İle Sahil Güvenlik Gemilerinin Faliyetlerinin Gayri Askeri Statüdeki Ege Adaları Bakımından Değerlendirilmesi · Makaleler

Ali İbrahim Akkutay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

55
İstinaf Kanun Yolunda Kamu Düzeni Kavramı · Makaleler

Sezin Aktepe Artık / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

56
Türk Miras Hukukunda Denkleştirme · Makaleler

Bedia Güleş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

57
İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilebilecek Kararlar · Makaleler

Melis Taşpolat Tuğsavuk / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

58
Uluslararası Hukuk Açısından Fırat Kalkanı Harekâtının Meşruluğu Sorunu · Makaleler

Süleyman Sırrı Terzioğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

59
Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin Yerleşme Özgürlüğü · Makaleler

Bengül Kavlak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

61
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi · Kitaplar

İpek Betül Aldemir / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

62
Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu · Kitaplar

Mesut Serdar Çekin / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2018

63
Türkiye’de Yeni Prekarya Suriyeli İşgücü Mü? · Makaleler

Aslı Şahankaya Adar / Çalışma ve Toplum, Ocak 2018, Sayı 56

66
Yatırımcının Korunması Kapsamında Yatırım Kuruluşlarının İç Denetim Faaliyetleri ve Öneriler · Makaleler

Onur Kalkan, Mehmet Onur / Bankacılar Dergisi, Aralık 2017, Sayı 103

67
Aksiyomlar ile Tasarım ve Yalın Süreç İlkelerinin Bankacılık Merkezi Operasyonlarında Uygulanması · Makaleler

Doğan Şengül / Bankacılar Dergisi, Aralık 2017, Sayı 103

68
Ticaret Hukuku Kapsamında Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunun Analizi · Makaleler

Mustafa Yavuz / Bankacılar Dergisi, Aralık 2017, Sayı 103

69
Doğrudan Yabancı Yatırımların Yatırımcı Ülke Ekonomisine Etkileri: Panel Veri Analizi · Makaleler

Nur Aydın, Necmiye Cömertler Şimşir / Bankacılar Dergisi, Aralık 2017, Sayı 103

70
Türk Bankacılık Sektöründe Faks ve Hukuki Boyutu · Makaleler

Bülent Balkan, Sezer Bozkuş Kahyaoğlu / Bankacılar Dergisi, Aralık 2017, Sayı 103

71
Türev İşlemlerde BSMV İstisnasının Kapsamı 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Genişliyor · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Aralık 2017

72
Borçlar Hukuku - Alacaklı Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

Ödemezlik • Mahsup • Alacaklı Temerrüdü

74
İleri Düzenleme Tarihli Çeklerde İbraz Yasağı 31.12.2020 Tarihine Uzatıldı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Aralık 2017

76
Kadının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Türkiye’nin Konumu · Makaleler

Şafak Parlak Börü / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

77
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası · Makaleler

Fikriye Ceren Sadioğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

78
Tanzimat Sonrası Osmanlı Kadın Hareketi ve Hukuki Talepleri · Makaleler

Berna Yürüt / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

79
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Alan Araştırması · Makaleler

Ayşe Ediz, Şenol Altan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

80
6545 Sayılı Kanun Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçlarına Ne Getirdi? Ne Getirebilirdi? · Makaleler

Fahri Gökçen Taner / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

81
İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Ayrımcılığı · Makaleler

E. Tuncay Senyen Kaplan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

82
Kadın Odaklı Politikaların Hükümet Programlarına Yansımaları Üzerine Bir Analiz · Makaleler

Şengül Altan Arslan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

83
Kamu Hizmetine Girişte ve Yükselmede Kadınlara Pozitif Ayrımcılık Yapılması ve Avrupa’daki Örnekler · Makaleler

Kamile Türkoğlu Üstün / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

84
Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Annelerin Korunması · Makaleler

Kadir Arıcı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

85
Feminist İktisat Teorisi Bağlamında Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme · Makaleler

Işıl Fulya Orkunoğlu Şahin, Elif Yılmaz Furtuna / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

86
Şiddetin Kadın İstihdamında Yarattığı Etkiler · Makaleler

Sibel Atan, Murat Atan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

87
Kadın-Erkek Eşitliği ve Yerel Yönetimler · Makaleler

Burcu Erdinç / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

88
Feminist Hukuk Teorisinde Metodoloji · Makaleler

Fatma Süzgün Şahin / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

89
Erkek Üniversite Öğrencilerinin Kadınların Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği · Makaleler

Saadet Köseoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

90
Kadın ve Çevre · Makaleler

Süheyla Suzan Gökalp Alıca / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

91
Kadına Karşı Şiddette Arabuluculuk Kurumuna İlişkin Bazı Değerlendirmeler · Makaleler

Levent Börü / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

92
Spor ve Spor Hukuku’nda Kadının Yeri · Makaleler

Hakkı Mert Doğu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

93
İnsan Hakları Hukukunun Pozitivist Yönünü Oluşturan İlgili Uluslararası Antlaşmaların Feminist Yaklaşıma Etkisi · Makaleler

Ali İbrahim Akkutay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

94
Osmanlı Devleti’nde Kadınların Mülkiyet Hakları ve Karşılaştıkları Hukuki Sorunlar · Makaleler

Gül Akyılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Aralık 2017, Sayı Özel

95
96
Borçlar Hukuku - Borçların İfası · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

İfa • İfa Yeri • Üçüncü Kişilerin İfası • Üçüncü Kişiye İfa • İfa Yerine Edim • İfa Uğruna Edim • Seçimlik Borç • Alacaklı Temerrüdü

98
Borçlar Hukuku - Temsil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Aralık 2017

Yetkisiz Temsil

99
Suça İştirakte Bağlılık Kuralı · Kitaplar

Muhammed Demirel / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2017

100
TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.