S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 10.461

52
Borçlar Hukuku - İrade Sakatlıkları ve Aşırı Yararlanma · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

Gabin

53
Borçlar Hukuku - Şekil, Şekle Aykırılık, Hakkın Kötüye Kullanılması, Tahvil, Muvazaa · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

54
Eşya Hukuku - Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı - Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gülşah Sinem Aydın , Gülşah Vardar Hamamcıoğlu / Lexpera, Ekim 2017

Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları - Hükmü • Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları - Hükmü • Tapu Kütüğünden Malikin Belirli Olmaması • Gaibin Taşınmazının Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanılması • Ölüm Halinde Mirasbırakanın Taşınmazının Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanılıp Kazanılamayacağı Sorunu • Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası • Tescil Davası

55
Eşya Hukuku - Zilyetlik Kavramı - Zilyetliğin Türleri - Zilyetliğin Kazanılması · Pratik Çalışmalar

Gülşah Sinem Aydın, Gülşah Vardar Hamamcıoğlu / Lexpera, Ekim 2017

Zilyetliğin Tanımı • Aslî - Fer’î Zilyetlik • Dolaylı - Dolaysız Zilyetlik • Tek Başına -Birlikte Zilyetlik • Müşterek - İştirak Halinde Zilyetlik • Zilyet Yardımcılığı • Zilyetliğin Aslen - Devren Kazanılması

58
Medeni Usul Hukuku - Görev ve Yetki · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ekim 2017

Görevli mahkeme • Yetkili mahkeme • Adil yargılanma hakkı • Hakimin reddi

60
Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri · Makaleler

Ufuk Aydın, Verda Canbey Özgüler, Fatma Kocabaş, Dilek Yalız Solmaz, Hakan Katırcı, Seher Demirkaya, Arif Yüce, Hilmi Etci, Hakan Erhalaç / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

61
Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Uygulaması · Makaleler

Aziz Konukman, Orhan Şimşek / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

62
Performans Aracı Olarak Akademik Teşvik Yönetmeliği: Sorun İçinde Sorular · Makaleler

Alaattin Bobat, Emin Çakılcı / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

63
Toplumsal Cinsiyet ve Zaman Yoksulluğu: Hane İçi Ücretli ve Ücretsiz Emek Sunumu · Makaleler

Çisel Ekiz Gökmen / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

64
Uluslararası Asbest Ticareti, İş Sağlığı ve Türkiye · Makaleler

Aslı Taşbaşı, Y.Pınar Sarıca, Selen Sabah / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

65
Yapabilirlikten Yoksunluk Açısından Mikro Kredi Uygulaması: Sakarya İli Örneği · Makaleler

Cihan SelekÖz, Cavit Çolakoğlu / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

66
Sendikaya Bağlılık Üzerine Bir Alan Araştırması · Makaleler

Özgün Millioğulları Kaya / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

67
Sendika ve Konfederasyon İlişkileri Açısından Sendikaların Konfederasyon Hareketliliği: Liman-İş Örneği · Makaleler

Emirali Karadoğan / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

68
Sosyal Güvenlik Hukukunda Müteselsil Sorumluluk · Makaleler

Gülsüm Tatar / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

69
Tohumların Metalaşma Biçimleri: Teorik Bir Çerçeve · Makaleler

Özcan Evrensel / Çalışma ve Toplum, Ekim 2017, Sayı 55

70
Düzenlemeler Açısından Banka Denetçilerinin Yetki Sınırlarının Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme · Makaleler

Mustafa Tevfik Kartal / Bankacılar Dergisi, Eylül 2017, Sayı 102

72
Küçük ve Orta Ölçekli Firmaların Büyümesini Engelleyen Unsurlar: Karşılaştırmalı Türkiye Örneği · Makaleler

Murat Şeker, Paulo Guilherme Correa / Bankacılar Dergisi, Eylül 2017, Sayı 102

73
Ekonomik Büyümeye Katkı Hesaplamaları · Makaleler

Özlem Yiğit, N. Alpay Koçak / Bankacılar Dergisi, Eylül 2017, Sayı 102

74
Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Çok Değişkenli Gri Model ve Gri İlişkisel Analiz ile Tahmini · Makaleler

Kürşat Özgür Özden / Bankacılar Dergisi, Eylül 2017, Sayı 102

75
BIST Banka Endeksi ’nin (XBANK) Volatilite Yapısı’nın Markov Rejim Değişimi GARCH Modeli (MSGARCH) ile Analizi · Makaleler

Veysel Kula, Ender Baykut / Bankacılar Dergisi, Eylül 2017, Sayı 102

76
Türk Finans Sektörünün Kar Yönetimi ve Karların Süreğenliği Üzerinden Kar Kalitesinin İncelenmesi · Makaleler

Merve Acar / Bankacılar Dergisi, Eylül 2017, Sayı 102

77
Serbest Bölgelerde TL ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararda Eskiye Dönüş · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Eylül 2017

78
Bankaların Değerleme Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikle Getirilen Ek Yükümlülükler · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Eylül 2017

79
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Uygulaması · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Eylül 2017, Sayı 11

82
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Eylül 2017, Sayı 10

86
Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Yardım Alma Hakkı · Makaleler

Ahmet Bozdağ / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

87
Hakkında Ödemeden Men Kararı Verilen Çek İcra Takibine Konu Edilebilir Mi? Yargıtay 12. HD'nin İçtihadının Eleştirisi · Makaleler

Dr. Alihan Aydın / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

88
Eşlerin Çocuk Sahibi Olma Konusunda Uyuşmazlığa Düşmesi · Makaleler

Metin İkizler / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

89
Türk Aile Hukukunda Toplumsal Cinayet Rolleri · Makaleler

Ayşe Seda Gülseven / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

90
Türkiye'de Rekabet Mahkemelerinin Kurulması Çok Mu Uzak Bir İhtimal? · Makaleler

Ahmet Fatih Özkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

91
Yolcu İsim Kayıtlarının Terörle Mücadele Kapsamında Yurt Dışına Yasal Aktarımı: Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye · Makaleler

Gizem Gütekin Varkonyı / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

92
İstisna Hali' Üzerinden Bir Egemenlik Kavramı Tartışması Schmitt ve Agamben'ın Teorileri Hakkında Bir Çalışma · Makaleler

Sibel Yılmaz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

93
ABD Anayasal Düzeni Üzerinde Emperyal Başkanlık Gölgesi · Makaleler

Özcan Altay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

95
Türk Ceza Kanunu'nda Gürültüye Neden Olma Suçu · Makaleler

Ahu Karakurt Eren / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül 2017, Sayı 132

96
Petrol Piyasası Sektör Raporu Eylül 2017 · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Eylül 2017

97
2017 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eylül Ayı Sektör Raporu · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Eylül 2017

98
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Eylül 2017 · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Eylül 2017

99
2017 Yılı Eylül Ayı Elektrik Piyasası Raporu · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Eylül 2017

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.