S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 29.812

51
Ihl’s Remedies For The Legal Status Problem Of The “Corporate Warriors” · Makaleler

Deniz Baran / DergiPark, 2020, Sayı 69

External Source Icon
52
Die Urheberrechtliche Praxis İn Der Türkei · Makaleler

Nevhis Deren-Yıldırım / DergiPark, 2020, Sayı 69

External Source Icon
55
Anonim Şirket Pay Sahiplerinin ‘Oy Hakkı’ · Bilgi Notları

Yavuz Akbulak / Lexpera, Aralık 2020

External Source Icon
57
Doğum Gününüz Kutlu Olsun Ludwig! · Bilgi Notları

Özlem Fütman / IPR Gezgini, Aralık 2020

External Source Icon
58
Üç Boyutlu Markaların Korunmasında Gömböc Kararının Bize Anlattıkları · Bilgi Notları

Erman Vatansever / IPR Gezgini, Aralık 2020

External Source Icon
60
Borçlu Temerrüdünde Müspet Zarar Tazminatı · Bilgi Notları

İdil Kavuşan / Lexpera, Aralık 2020

External Source Icon
62
Tasarımların Ayırt Ediciliği Abad Genel Mahkemesi Önünde*(T-352/19) · Bilgi Notları

Önder Erol Ünsal, Gülçen Atasever / IPR Gezgini, Aralık 2020

External Source Icon
63
Kişisel Verinin İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmesi ve Amaca Uygunluk · Bilgi Notları

Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart / Lexpera, Aralık 2020

External Source Icon
65
Takipçilerini Topla Çıkışta Twitter’a Gel: Türkiye’de Podcast İsim Savaşları · Bilgi Notları

Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Aralık 2020

External Source Icon
66
Avrupa Birliği'nin Coğrafi İşaret Sisteminde Önemli Gelişmeler · Bilgi Notları

Gonca Ilıcalı / IPR Gezgini, Aralık 2020

External Source Icon
67
Uygulalama Kanunun Üstünde Midir? · Bilgi Notları

Önder Erol Ünsal / IPR Gezgini, Aralık 2020

External Source Icon
71
Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri-Aralık 2020 · Raporlar/Rehberler

BDDK / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Aralık 2020

External Source Icon
72
Birleşme ve Devralmalar · Dinamik Kitaplar

İsmail G. Esin / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2020

73
Fazla Çalışmaları Ücrete Dahil Eden Sözleşme Kayıtlarının Geçerliliği ve Denetimi · Makaleler

Mustafa Alp / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
74
External Source Icon
75
Türkiye’de Genç Kadın İşsizliği ve İşgücü Politikaları · Makaleler

Hilal Kuvetli Yavaş / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
76
Kapitalizmin Pandemik Sömürüsü Bağlamında Salgın Hastalıklara Bir Bakış · Makaleler

Zelal Beyaz / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
77
Türkiye’de Devletin Finans Kısıtı: Türkiye Varlık Fonu · Makaleler

Eylül Ece Demir / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
78
Avrupa Sosyal Şartı’nda Askeri Personelin Sendikal Hakları: Toplu Yakınma Örnekleri · Makaleler

Nursel Durmaz Bodur / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
79
Robotların İstihdam Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Ampirik İnceleme · Makaleler

Aslı Aydın / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
80
Federal Mahkeme Kararları · Makaleler

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
81
External Source Icon
82
İşverene Çalışma Koşullarını Değiştirme Yetkisi Veren Kayıtların Genel İşlem Koşulları Açısından Değerlendirilmesi · Makaleler

Fatih Akpınar / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
83
Uzlaştırmanın İş Kazalarından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarına Etkisi · Makaleler

Nazlı Çoban Sağlam / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
84
Çorum Belediye İşçilerinin Uzun Yürüyüşü (1966) · Makaleler

Mine Dilan Kıran / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
85
Tasarruf Kavramının Üretim Sürecindeki Anatomisi Üzerine Bir Analiz · Makaleler

Onur Kahraman / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
86
Türkiye’de İmalat ve Hizmet Sektörlerindeki Ücret Farklılıklarının Dilim Regresyonla Analizi · Makaleler

Hamdi Emeç, Nilgün Acar Balaylar, Şenay Üçdoğruk Birecikli / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
87
Sosyal Güvenlik Mevzuatımızda Gebe ve Anne Sigortalılara Yönelik Düzenlemeler · Makaleler

Ö. Hakan Çavuş / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
88
Teknoloji ve İşgücü Piyasası İlişkisinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi · Makaleler

Ali Kemal Nurdoğan / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Aralık 2020, Sayı 68

External Source Icon
89
Yargıtay Kararları · Makaleler

Ufuk Tekin, Yasin Barış Özelci / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2020, Cilt 36, Sayı 4

90
Yeni Düzenleme Karşısında Halka Açık Anonim Şirketlerin Kendi Borçları İçin Rehin Tesisinin Önemli İşlem Niteliği? · Makaleler

Veliye Yanlı / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2020, Cilt 36, Sayı 4

91
Anonim Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımında Gündeme Gelebilecek Sorunlar · Makaleler

Aslı E. Gürbüz Usluel / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2020, Cilt 36, Sayı 4

92
Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü İhtilaflarında Tahkim · Makaleler

Abdurrahman Kayıklık / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2020, Cilt 36, Sayı 4

93
Anonim Şirketlerde Rekabet Hukuku Uyum (Complıance) Programının Oluşturulması ve İşlevleri -7246 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle Birlikte- · Makaleler

Tuğçe Nimet Yaşar, Damla Songur / Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2020, Cilt 36, Sayı 4

94
Uluslararası Hukukta Devletlerin Sorumluluğu Bağlamında Siber Saldırıların Atfedilebilirliği Meselesi · Makaleler

Muhammed Fatih Kafadar / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 2020, Sayı 2

External Source Icon
95
Incoterms 2020 ve Sigorta · Makaleler

Samim Ünan / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 2020, Sayı 2

External Source Icon
96
Sigortacının Halef Sıfatıyla Açtığı Rücu Davalarına İlişkin Bazı Kararlar · Makaleler

Samim Ünan / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 2020, Sayı 2

External Source Icon
97
Aile Konutuna İlişkin Korumanın Evliliğin Ölümle Sona Ermesinden Sonraki Etkileri · Makaleler

Pınar Altıok Ormancı / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 2020, Sayı 2

External Source Icon
98
Denizyoluyla Yapılan Eşya Taşımalarında Fiili Taşıyan Kavramı · Makaleler

Serap Amasya / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 2020, Sayı 2

External Source Icon
99
Some Turkish Law Issues Regarding The Governing Law For The Insurance Contracts Including Element of Foreignness · Makaleler

Serap Amasya / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 2020, Sayı 2

External Source Icon
100
Fransız Hukuku'ndaki Düzenlemeler Işığında Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşmaların İcrası · Makaleler

Nur Bolayır / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 2020, Sayı 2

External Source Icon
TEMİZLE
-