S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 32.274

51
Covid-19 Aşı Zorunluluğu Tartışmaları ve İş İlişkilerine EtkileriBilgi Notları

Nil Merve Çelikbaş Şeker, Ayşe Cansu Atmaca / Lexpera, Ağustos 2021

External Source Icon
52
Gizli Patent - Ulusal ve Yurtdışı Başvuru İşlemleri ve Uygulama GüçlükleriBilgi Notları

Zehra Enligün / IPR Gezgini, Ağustos 2021

External Source Icon
53
Eser Sahibinin Manevi Haklarından "Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Hakkı"Bilgi Notları

Elif Aykurt Karaca / IPR Gezgini, Ağustos 2021

External Source Icon
54
Birleşik Devletler 2. Temyiz Mahkemesi Warhol-Goldsmith Davası KararıBilgi Notları

Bengisu Düzgüner / IPR Gezgini, Ağustos 2021

External Source Icon
56
Bankacılık ZimmetiBilgi Notları

M. Enes Özbay / Lexpera, Temmuz 2021

External Source Icon
59
2017 Anayasa Değişikliğinin Demokratik Nitelik SorunuMakaleler

Ömer Keskinsoy, Semih Batur Kaya / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
60
Çevrimiçi Eğitimde Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Hukuki SebepleriMakaleler

Fatma Esenyel Hanaz / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
61
Sınırdaş Tarımsal Arazi Maliklerinin Önalım Hakkının Yürürlükten Kaldırılmasının Derdest Davalara EtkisiMakaleler

Melih Işık, Osman Levent Özay / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
62
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkonulması Koruma Tedbiri (CMK m. 128)Makaleler

Selahattin Samet Bilge / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
63
Kripto Paraların Ceza Hukuku Boyutu ve Türk Mevzuatındaki Muhtemel Düzenlenme YeriMakaleler

Umut Balcı / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
64
AİHM Kararları Işığında Tutuklama Tedbirinin Hukuka Uygunluğunun DenetimiMakaleler

Recep Doğan / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
65
Hukuki Pozitivizmin Normatifliği: Feminist Perspektiften Bir İncelemeMakaleler

Elif Can Çalıcı / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
66
AB Hukukunda Mülteci ve Göç SorunuMakaleler

Ayşe Füsun Arsava / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
67
Disiplin Hukukunda Uygulanan İdari Usul İlkeleriMakaleler

Burç Volkan Zor / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
68
Birey-İdare İlişkisi Bağlamında İyi İdare Hakkı ve Türk Pozitif Hukukundaki GörünümüMakaleler

İlker Zeyrek / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
69
Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK 155/1-2)Makaleler

Fatih Şahin / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2021, Sayı 155

External Source Icon
70
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Temmuz 2021Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Temmuz 2021

External Source Icon
71
2021 Yılı Elektrik Piyasası Temmuz Ayı Sektör RaporuRaporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Temmuz 2021

External Source Icon
72
Petrol Piyasası Sektör Raporu Temmuz 2021Raporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Temmuz 2021

External Source Icon
73
2021 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Temmuz Ayı Sektör RaporuRaporlar/Rehberler

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Temmuz 2021

External Source Icon
74
New Rules for the Turkish Citizenship through InvestmentBilgi Notları

Deniz Baran / Lexpera, Haziran 2021

External Source Icon
77
Aşıda Patent Tartışmalarına mRNA Tabanlı Aşılar Özelinde Bir BakışBilgi Notları

Özden Bilgiç / IPR Gezgini, Haziran 2021

External Source Icon
80
Kambiyo Senetlerinde Alonj II (Karar İncelemesi)Bilgi Notları

Vural Seven / Lexpera, Haziran 2021

External Source Icon
81
International Skating Union Kararı: Rekabet Hukuku İhlalinde Spor İstisna DeğildirBilgi Notları

Eda Şahin-Şengül / Lexpera, Haziran 2021

External Source Icon
82
Mesleksel Uçucu Organik Bileşik Maruz Kalımı ve GenototoksisiteMakaleler

Ayşe Çoşkun Beyan, Yücel Demiral / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
83
Farklı Ülke Uygulamaları Işığında Türkiye’de Kısa Çalışma Ödeneğinin Uygulama Etkinliği Üzerine Bir İncelemeMakaleler

İsmail Hakkı Dinçay / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
84
Türkiye’de Sendikal Hareketin ve Hakların Yukarıdan Görünümü: Niteliksel Bir AraştırmaMakaleler

Alpkan Birelma / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
85
Ayrımcılık ve Şiddetin Toplumsallaşması: Sosyal Adalet ve Toplumsal BarışMakaleler

Z. Maviş Yıldırım / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
86
Türkiye’de Mevsimlik Gezici Tarım Döngüsünde “Çocuğun İyi Olma Hali” Perspektifi Üzerinden Bir İnceleme: Adana ÖrneğiMakaleler

Berivan Çite, Gülsün Bozkurt / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
87
“Erken Yaşlananlar”ın Emekliliği Üzerine Bir DeğerlendirmeMakaleler

Hatice Duygu Özer / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
88
Sınıf mı? Kimlik mi?: Politik Karşı Hegemonyanın Eklemlenmesinde Liderlik SorunsalıMakaleler

İnan Akdağ / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
89
İş Sözleşmesi Askıda Olan Kamu İdaresi Çalışanlarının Genel Sağlık SigortalılıklarıMakaleler

Özkan Bilgili / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
90
Türkiye’de Yaşlı Emeğinin PrekaryalaşmasıMakaleler

İsa Demir, Türkan Akyol Güner / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
91
COVİD 19 Pandemisinde Uzaktan Çalışma: Tespit ve ÖnerilerMakaleler

Gaye Baycık, Sevil Doğan, Dilek Dulay Yangın, Oğuzhan Yay / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
92
Sosyal Güvenlik Sisteminde Primsiz Ödemeler: Almanya ÖrneğiMakaleler

Hicran Atatanır / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
93
İŞKUR’a Başvuran Farklı Kuşaklardaki İşsizlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara-Muğla İlleri ÖrneğiMakaleler

Hilmi Etçi, Merve Çelik Gönültaş, Serap Özen / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
94
​​​​​​​İşçinin İtiraz Hakkının Kapsamı ÜzerineMakaleler

Gökhan Türe / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
95
Federal Mahkeme KararlarıMakaleler

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
96
Karar İncelemesi: İş Sözleşmesine Konulan Bir Hükümle Yararlılık İlkesinin Bertarafı Mümkün Müdür?Makaleler

İlke Gürsel / Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Haziran 2021, Sayı 70

External Source Icon
98
European Agencies For Criminal Justice And Cooperation With TurkeyMakaleler

Güneş Okuyucu Ergün / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
99
Feodalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde İngiltere’de Hukuki Düzenin Kuruluşu ve İktidarın PaylaşımıMakaleler

Şefik Taylan Akman / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
100
Kişilerin Haklarını Savunmak Milli Bütünlüğe Aykırı Mıdır? Durkheım’ın “Milli” Bireycilik AnlayışıMakaleler

Engin Arıkan / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 2021, Sayı 1

External Source Icon
TEMİZLE
-