S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 20.699

1
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

2
Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.10.2017/30223 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2018

3
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 31.05.2017/30082 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2018

4
112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

2015/758/AB - RG. 19.08.2016/29806 - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2018

5
İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.10.2017/30221 - Yürürlüğe Giriş T. 29.01.2018

6
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/10926 - RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

7
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/10929 - RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 13.01.2018

8
Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 16.06.2017/30098 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

9
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.07.2017/30130 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

10
Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/2015/68 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

11
Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/1322/2014 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

12
Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

AB/2015/96 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

13
Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/2015/504 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

14
Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

AB/2015/208 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

15
Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/167/2013 - RG. 14.08.2014/29088 - Son Değişiklik T. 01.01.2018

22
Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 22.06.2017/30104 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

23
Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 01.04.2017/30025 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

24
Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2017/30000 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

25
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 28.10.2017/30224 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

27
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7204-9 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7204-9 - RG. 01.08.2017/30141 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

28
Güvence Hesabına Aktarılacak Katılma Payları Hakkında Genelge · Genelgeler

2017/9 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

29
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.11.2017/30252 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

30
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge · Genelgeler

2017/18 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

32
LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoğu ve Zorunlu Petrol Stoğunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar · Kurul Kararları

7494 - RG. 13.12.2017/30269 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

33
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) · Tebliğler

Seri No: 146 - RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

34
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2017

35
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 15 - RG. 27.12.2016/29931 - Yürürlüğe Giriş T. 27.12.2017

36
B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[VUK1-20138]-263984 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.12.2017

37
B.07.1.GİB.4.99.16.01-105[mük.242]-24213 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.12.2017

38
Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.09.2017/30186 - Yürürlüğe Giriş T. 20.12.2017

39
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/12/2017 Tarihli ve 7627 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7627 - RG. 15.12.2017/30271 - Yürürlüğe Giriş T. 15.12.2017

40
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2017/29 - RG. 15.12.2017/30271 - Yürürlüğe Giriş T. 15.12.2017

41
Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.12.2017/30271 - Yürürlüğe Giriş T. 15.12.2017

42
Hitit Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.12.2017/30271 - Yürürlüğe Giriş T. 15.12.2017

43
Okan Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.12.2017/30271 - Yürürlüğe Giriş T. 15.12.2017

44
Hatay İli, İskenderun İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/10907 - RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 14.12.2017

45
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/10937 - RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 14.12.2017

46
Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/10928 - RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 14.12.2017

49
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 300 - RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 14.12.2017

50
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 14.12.2017/30270 - Yürürlüğe Giriş T. 14.12.2017

TEMİZLE

©2017 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.