S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 21.638

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

5
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.02.2018/30330 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

6
B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[230-2011-522]-827 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.08.2018

7
Deterjanlar Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 27.01.2018/30314 - Yürürlüğe Giriş T. 27.07.2018

8
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

9
Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.10.2017/30223 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2018

10
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 31.05.2017/30082 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2018

11
112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

2015/758/AB - RG. 19.08.2016/29806 - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2018

12
Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2018/2 - RG. 16.02.2018/30334 - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2018

13
İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ · Tebliğler

İthalat: 2017/4 - RG. 30.12.2017/30286/1 - Yürürlüğe Giriş T. 28.02.2018

14
2018 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 21.02.2018/30339 - Yürürlüğe Giriş T. 21.02.2018

15
2018 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 21.02.2018/30339 - Yürürlüğe Giriş T. 21.02.2018

16
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.02.2018/30339 - Yürürlüğe Giriş T. 21.02.2018

17
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7718 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7718 - RG. 21.02.2018/30339 - Yürürlüğe Giriş T. 21.02.2018

18
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 09/02/2018 Tarihli ve 2018/1 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

2018/1 - RG. 21.02.2018/30339 - Yürürlüğe Giriş T. 21.02.2018

19
2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ile İlgili 2018/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi · Genelgeler

2018/3 - RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 20.02.2018

20
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.02.2018/30337 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.2018

21
22
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.02.2018/30337 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.2018

23
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.02.2018/30337 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.2018

24
Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 18.02.2018/30336 - Yürürlüğe Giriş T. 18.02.2018

25
Akdeniz Üniversitesi İpekyolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.02.2018/30336 - Yürürlüğe Giriş T. 18.02.2018

26
Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.02.2018/30336 - Yürürlüğe Giriş T. 18.02.2018

27
Batman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.02.2018/30336 - Yürürlüğe Giriş T. 18.02.2018

28
Şırnak Üniversitesi Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.02.2018/30336 - Yürürlüğe Giriş T. 18.02.2018

29
Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.02.2018/30336 - Yürürlüğe Giriş T. 18.02.2018

31
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 17.02.2018/30335 - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2018

32
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11206 - RG. 17.02.2018/30335 - Yürürlüğe Giriş T. 17.02.2018

34
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19 - RG. 16.02.2018/30334 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2018

35
Bazı Alanın Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uşak OSB Teknopark Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11216 - RG. 16.02.2018/30334 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2018

36
Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı · Kurul Kararları

2 - RG. 16.02.2018/30334 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2018

38
Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11324 - RG. 16.02.2018/30334 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2018

39
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11213 - RG. 16.02.2018/30334 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2018

41
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması ile Kapatılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2017/11320 - RG. 16.02.2018/30334 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2018

42
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ile Fakülte Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11209 - RG. 16.02.2018/30334 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2018

43
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ile Yüksekokul Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11272 - RG. 16.02.2018/30334 - Yürürlüğe Giriş T. 16.02.2018

44
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/9 - RG. 15.02.2018/30333 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2018

45
Avrupa Birliği Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.02.2018/30333 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2018

47
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşması · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 15.02.2018/30333/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2018

49
2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme · Uluslararası Antlaşmalar

RG. 15.02.2018/30333/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2018

50
Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulunun 07/02/2018 Tarihli ve 56 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

56 - RG. 15.02.2018/30333 - Yürürlüğe Giriş T. 15.02.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.