S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 20.251

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

5
Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11275 - RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

6
Otopark Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Son Değişiklik T. 01.01.2019

7
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

8
Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

9
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

10
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.05.2018/30433 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

11
Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2018/30353 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

12
Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.05.2018/30417 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

13
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.02.2018/30330 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

14
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.06.2018/30442 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2018

15
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2018

16
Deterjanlar Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 27.01.2018/30314 - Yürürlüğe Giriş T. 27.07.2018

18
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/13 - RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 11.07.2018

19
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25 - RG. 02.05.2018/30409/1 - Yürürlüğe Giriş T. 02.07.2018

20
Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 09.06.2018/30446 - Yürürlüğe Giriş T. 02.07.2018

21
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

22
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/9 - RG. 23.05.2018/30429 - Yürürlüğe Giriş T. 22.06.2018

23
2018 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

24
2018 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi · Tebliğler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

25
İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

26
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

27
İstanbul Aydın Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.06.2018/30452 - Yürürlüğe Giriş T. 18.06.2018

28
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/6 - RG. 16.05.2018/30423 - Yürürlüğe Giriş T. 14.06.2018

29
İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 14.06.2018/30451 - Yürürlüğe Giriş T. 14.06.2018

30
34
35
Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

36
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7849 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7849 - RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

37
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7851 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7851 - RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

38
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/32 - RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

39
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/31 - RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

40
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar · Tebliğler

RG. 13.06.2018/30450 - Yürürlüğe Giriş T. 13.06.2018

41
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/06/2018 Tarihli ve 2018/76 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/76 - RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2018

42
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/06/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/75 - RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2018

43
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2018

44
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.06.2018/30449 - Yürürlüğe Giriş T. 12.06.2018

47
Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.06.2018/30448 - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2018

48
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.06.2018/30448 - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2018

49
Gelir Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 303 - RG. 11.06.2018/30448 - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2018

50
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 50 - RG. 11.06.2018/30448 - Yürürlüğe Giriş T. 11.06.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.