S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 19.515

1
Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.08.2017/30161 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

2
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

3
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 31.05.2017/30082 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2018

4
112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

2015/758/AB - RG. 19.08.2016/29806 - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2018

5
Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 16.06.2017/30098 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

6
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.07.2017/30130 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

7
Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/2015/68 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

8
Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/1322/2014 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

9
Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

AB/2015/96 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

10
Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/2015/504 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

11
Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

AB/2015/208 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

12
Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/167/2013 - RG. 14.08.2014/29088 - Son Değişiklik T. 01.01.2018

19
Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 22.06.2017/30104 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

20
Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 01.04.2017/30025 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

21
Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2017/30000 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

22
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7204-9 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7204-9 - RG. 01.08.2017/30141 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

24
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2017

25
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 15 - RG. 27.12.2016/29931 - Yürürlüğe Giriş T. 27.12.2017

26
B.07.1.GİB.4.35.17.02-155[6-2015/36]-108000 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.12.2017

27
Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.09.2017/30186 - Yürürlüğe Giriş T. 20.12.2017

28
Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 01.04.2017/30025 - Yürürlüğe Giriş T. 01.12.2017

30
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 13.07.2017/30123 - Yürürlüğe Giriş T. 10.11.2017

31
32
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ · Tebliğler

2017/14 - RG. 17.10.2017/30213 - Yürürlüğe Giriş T. 17.10.2017

33
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ · Tebliğler

2017/15 - RG. 17.10.2017/30213 - Yürürlüğe Giriş T. 17.10.2017

34
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2017/25 - RG. 17.10.2017/30213 - Yürürlüğe Giriş T. 17.10.2017

35
Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 17.10.2017/30213 - Yürürlüğe Giriş T. 17.10.2017

36
Sınır Tespitine Dair Karar · Bakanlık Kararları

2017/467 - RG. 17.10.2017/30213 - Yürürlüğe Giriş T. 17.10.2017

37
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2017/12 - RG. 16.09.2017/30182 - Son Değişiklik T. 17.10.2017

38
Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.10.2017/30212 - Yürürlüğe Giriş T. 16.10.2017

39
40
Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.10.2017/30212 - Yürürlüğe Giriş T. 16.10.2017

41
Selçuk Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.10.2017/30212 - Yürürlüğe Giriş T. 16.10.2017

42
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.10.2017/30212 - Yürürlüğe Giriş T. 16.10.2017

43
Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.10.2017/30211 - Yürürlüğe Giriş T. 15.10.2017

44
Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.10.2017/30211 - Yürürlüğe Giriş T. 15.10.2017

45
Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.10.2017/30211 - Yürürlüğe Giriş T. 15.10.2017

46
Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.10.2017/30211 - Yürürlüğe Giriş T. 15.10.2017

47
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/10/2017 Tarihli ve 7354 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7354 - RG. 14.10.2017/30210 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2017

48
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/10/2017 Tarihli ve 7355 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7355 - RG. 14.10.2017/30210 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2017

49
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/10/2017 Tarihli ve 7356 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7356 - RG. 14.10.2017/30210 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2017

50
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği · Tebliğler

2017/38 - RG. 14.10.2017/30210 - Yürürlüğe Giriş T. 14.10.2017

TEMİZLE

©2017 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.