S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 19.684

2
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

3
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

5
Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11275 - RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

6
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

7
Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

8
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

9
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.02.2018/30330 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

10
Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2018/30353 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

11
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2018

12
Deterjanlar Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 27.01.2018/30314 - Yürürlüğe Giriş T. 27.07.2018

13
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

14
Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.10.2017/30223 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2018

15
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 31.05.2017/30082 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2018

16
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/2 - RG. 08.04.2018/30385 - Yürürlüğe Giriş T. 08.05.2018

19
Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ · Tebliğler

SGM: 2018/3 - RG. 28.03.2018/30374 - Yürürlüğe Giriş T. 21.04.2018

20
Su Isıtıcıları ve Sıcak Su Depolama Tankları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ · Tebliğler

SGM: 2018/4 - RG. 28.03.2018/30374 - Yürürlüğe Giriş T. 21.04.2018

21
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/13 - RG. 20.04.2018/30397 - Yürürlüğe Giriş T. 20.04.2018

22
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/14 - RG. 20.04.2018/30397 - Yürürlüğe Giriş T. 20.04.2018

23
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/12 - RG. 19.04.2018/30396 - Yürürlüğe Giriş T. 19.04.2018

24
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/04/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-30 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-30 - RG. 19.04.2018/30396 - Yürürlüğe Giriş T. 19.04.2018

25
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/04/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-31 Sayılı Kararı · Tebliğler

2018/ÖİB-K-31 - RG. 19.04.2018/30396 - Yürürlüğe Giriş T. 19.04.2018

27
Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulunun 13/04/2018 Tarihli ve 2018/180 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

2018/180 - RG. 19.04.2018/30396 - Yürürlüğe Giriş T. 19.04.2018

28
Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.04.2018/30395 - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2018

30
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 12/04/2018 Tarihli ve 607 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

607 - RG. 18.04.2018/30395 - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2018

31
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı · Kurul Kararları

75935942-050.01.04 - [01/ 14] - RG. 18.04.2018/30395 - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2018

32
Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar · TBMM Kararları

1182 - RG. 18.04.2018/30395/1 - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2018

33
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/23 - RG. 17.04.2018/30394 - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.2018

34
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/24 - RG. 17.04.2018/30394 - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.2018

35
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2018/25 - RG. 17.04.2018/30394 - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.2018

36
Milli Emlak Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 384 - RG. 17.04.2018/30394 - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.2018

37
Milli Emlak Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 385 - RG. 17.04.2018/30394 - Yürürlüğe Giriş T. 17.04.2018

38
Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.04.2018/30393 - Yürürlüğe Giriş T. 16.04.2018

39
Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.04.2018/30393 - Yürürlüğe Giriş T. 16.04.2018

40
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04 [01/19] Sayılı Kararı · Kurul Kararları

75935942-050.01.04 [01/19] - RG. 16.04.2018/30393 - Yürürlüğe Giriş T. 16.04.2018

41
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/5 - RG. 16.04.2018/30393 - Yürürlüğe Giriş T. 16.04.2018

42
Doçentlik Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.04.2018/30392 - Yürürlüğe Giriş T. 15.04.2018

43
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.04.2018/30392 - Yürürlüğe Giriş T. 15.04.2018

44
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.04.2018/30392 - Yürürlüğe Giriş T. 15.04.2018

45
Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 15.04.2018/30392 - Yürürlüğe Giriş T. 15.04.2018

46
2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi · Tebliğler

RG. 14.04.2018/30391 - Yürürlüğe Giriş T. 14.04.2018

47
Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 13.04.2018/30390 - Yürürlüğe Giriş T. 13.04.2018

48
Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 13.04.2018/30390 - Yürürlüğe Giriş T. 13.04.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.