S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 33.839

2
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2019

3
Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.01.2018/30307 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

4
Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 20.02.2018/30338 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2019

5
TS 9809 Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG - MS - 2018/1 - RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 06.01.2019

6
Iskarpela ve Oyma Kalemleri-Ahşap İşlerinde Kullanılan Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/8 - RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2019

7
TS 198 V Kayışları Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2018/2 - RG. 05.07.2018/30469 - Yürürlüğe Giriş T. 05.01.2019

8
Otopark Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Son Değişiklik T. 01.01.2019

9
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

10
Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Karar · Bakanlar Kurulu Kararları

2018/11275 - RG. 18.03.2018/30364/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

11
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.07.2018/30470 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2019

12
Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

13
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.03.2018/30372 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2018

14
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.05.2018/30433 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

15
Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 10.05.2018/30417 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

16
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 12.02.2018/30330 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

17
Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2018/30353 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

18
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 02.07.2018/30466 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

19
Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.07.2018/30485 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

20
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 05.06.2018/30442 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2018

21
Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 22.02.2018/30340 - Yürürlüğe Giriş T. 22.08.2018

22
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 15.08.2018/30510 - Yürürlüğe Giriş T. 15.08.2018

24
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/27 - RG. 15.08.2018/30510/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.08.2018

25
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2018/26 - RG. 15.08.2018/30510/1 - Yürürlüğe Giriş T. 15.08.2018

26
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/08/2018 Tarihli ve 7921 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7921 - RG. 14.08.2018/30509 - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2018

27
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/08/2018 Tarihli ve 7922 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7922 - RG. 14.08.2018/30509 - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2018

28
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/08/2018 Tarihli ve 7925 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7925 - RG. 14.08.2018/30509 - Yürürlüğe Giriş T. 14.08.2018

31
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02/08/2018 Tarihli ve 7901 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7091 - RG. 10.08.2018/30505 - Yürürlüğe Giriş T. 10.08.2018

32
PANS-OPS Eğitmen Yeterlilikleri Hk. · Genelgeler

HSD-2018/01 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.08.2018

33
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 09.08.2018/30504 - Yürürlüğe Giriş T. 09.08.2018

34
2018/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2018/5 - RG. 09.08.2018/30504 - Yürürlüğe Giriş T. 09.08.2018

36
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/07/2018 Tarihli ve 7879 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7879 - RG. 07.08.2018/30502 - Yürürlüğe Giriş T. 07.08.2018

37
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.08.2018/30501 - Yürürlüğe Giriş T. 06.08.2018

38
Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 04.08.2018/30499 - Yürürlüğe Giriş T. 04.08.2018

39
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi · Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

15 - RG. 04.08.2018/30499 - Yürürlüğe Giriş T. 04.08.2018

40
2018/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2018/4 - RG. 03.08.2018/30498 - Yürürlüğe Giriş T. 03.08.2018

42
2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2018/3 - RG. 02.08.2018/30497 - Yürürlüğe Giriş T. 02.08.2018

43
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/07/2018 Tarihli ve 7891 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7891 - RG. 01.08.2018/30496 - Yürürlüğe Giriş T. 01.08.2018

44
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/07/2018 Tarihli ve 7987 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7987 - RG. 31.07.2018/30495/2 - Yürürlüğe Giriş T. 31.07.2018

45
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/07/2018 Tarihli ve 7988-1 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7988-1 - RG. 31.07.2018/30495/2 - Yürürlüğe Giriş T. 31.07.2018

46
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun · Kanunlar

7145 - RG. 31.07.2018/30495 - Yürürlüğe Giriş T. 31.07.2018

47
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar · TBMM Kararları

1196 - RG. 31.07.2018/30495 - Yürürlüğe Giriş T. 31.07.2018

48
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar · TBMM Kararları

1197 - RG. 31.07.2018/30495 - Yürürlüğe Giriş T. 31.07.2018

49
Balıkesir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.07.2018/30494 - Yürürlüğe Giriş T. 30.07.2018

50
Balıkesir Üniversitesi Kompozit Araştırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.07.2018/30494 - Yürürlüğe Giriş T. 30.07.2018

TEMİZLE

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.