S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 57.595

1
Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 03.02.2021/31384 - Yürürlüğe Giriş T. 03.02.2024

2
Sivil Havacılık İşletmelerine Yönelik Siber Güvenlik TalimatıTebliğler

SHT-SİBER - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.04.2023

5
Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 07.03.2021/31416 - Son Değişiklik T. 01.01.2023

6
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/3/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/8972] Sayılı KararıKurul Kararları

75935942-050.01.04-[01/8972] - RG. 19.03.2022/31783 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2023

7
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunKanunlar

7416 - RG. 07.07.2022/31889 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2023

8
TFRS 17 Sigorta SözleşmeleriKurul Kararları

75935942-050.01.04-[01/69] - RG. 16.02.2019/30688 - Son Değişiklik T. 01.01.2023

9
Ar-Ge Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kurul KararıKurul Kararları

2021/DK-YED/361 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.11.2022

10
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 27.06.2022/31879 - Yürürlüğe Giriş T. 03.10.2022

11
Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 29.06.2022/31881 - Yürürlüğe Giriş T. 29.09.2022

12
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 18.07.2022/31896 - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2022

14
İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 05.05.2022/31826 - Yürürlüğe Giriş T. 12.09.2022

15
Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 09.05.2022/31830 - Yürürlüğe Giriş T. 12.09.2022

16
Millî Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin YönergeYönergeler

12513159 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2022

17
Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Cumhurbaşkanı Kararları

5880 - RG. 27.07.2022/31905 - Yürürlüğe Giriş T. 26.08.2022

18
Belediye Gelirleri Kanunu Genel TebliğiTebliğler

Seri No: 2022/1 - RG. 03.08.2022/31912 - Yürürlüğe Giriş T. 03.08.2022

19
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Tebliğler

Seri No: 55 - RG. 26.07.2022/31904 - Yürürlüğe Giriş T. 01.08.2022

20
Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 01.08.2022/31910 - Yürürlüğe Giriş T. 01.08.2022

TEMİZLE
Kuruma göre süz
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş: