S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 52.876

1
Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 03.02.2021/31384 - Yürürlüğe Giriş T. 03.02.2024

4
TFRS 17 Sigorta SözleşmeleriKurul Kararları

75935942-050.01.04-[01/69] - RG. 16.02.2019/30688 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2023

5
Binaların Yıkılması Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 13.10.2021/31627 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2022

6
Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 07.03.2021/31416 - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2022

7
Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 04.06.2021/31501 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2022

9
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 02.07.2021/31529 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2022

10
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10416 Sayılı KararıKurul Kararları

10416 - RG. 18.09.2021/31602 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2022

11
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10419 Sayılı KararıKurul Kararları

10419 - RG. 18.09.2021/31602 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2022

12
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 10502 Sayılı KararıKurul Kararları

10502 - RG. 23.10.2021/31637 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2022

13
Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 26.06.2021/31523 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2021

14
Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 10.05.2021/31480 - Yürürlüğe Giriş T. 01.11.2021

15
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 25.09.2021/31609 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2021

17
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunKanunlar

7338 - RG. 26.10.2021/31640 - Yürürlüğe Giriş T. 26.10.2021

18
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 9883 Sayılı KararıKurul Kararları

9883 - RG. 26.10.2021/31640 - Yürürlüğe Giriş T. 26.10.2021

19
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 25.10.2021/31639 - Yürürlüğe Giriş T. 25.10.2021

20
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 25.10.2021/31639 - Yürürlüğe Giriş T. 25.10.2021

21
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar Cumhurbaşkanı Kararları

4633 - RG. 25.10.2021/31639/1 - Yürürlüğe Giriş T. 25.10.2021

22
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yaz Öğretimi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 24.10.2021/31638 - Yürürlüğe Giriş T. 24.10.2021

23
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 24.10.2021/31638 - Yürürlüğe Giriş T. 24.10.2021

24
2021 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri ListesiTebliğler

RG. 23.10.2021/31637 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2021

25
2021 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri ListesiTebliğler

RG. 23.10.2021/31637 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2021

26
2021 Yılı Eylül Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri ListesiTebliğler

RG. 23.10.2021/31637 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2021

27
Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 23.10.2021/31637 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2021

28
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 10505 Sayılı KararıKurul Kararları

10505 - RG. 23.10.2021/31637 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2021

29
Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 22.10.2021/31636 - Yürürlüğe Giriş T. 22.10.2021

30
Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 22.10.2021/31636 - Yürürlüğe Giriş T. 22.10.2021

32
Faiz Oranlarına İlişkin Basın DuyurusuKurul Kararları

2021-45 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 21.10.2021

33
Veri Kalite Kontrol Kurulu YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 20.10.2021/31634 - Yürürlüğe Giriş T. 20.10.2021

34
Geçici Görev Belgesi Düzenlenmesi Hakkında 18.10.2021 Tarihli ve 33515090 Tarihli Genel YazıGenel Yazılar

33515090 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

35
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 18.10.2021/31632 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

36
Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 18.10.2021/31632 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

37
38
Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 18.10.2021/31632 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

39
2021 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) ListesiTebliğler

RG. 18.10.2021/31632 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

40
2021 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) ListesiTebliğler

RG. 18.10.2021/31632 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

41
2021 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) ListesiTebliğler

RG. 18.10.2021/31632 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

42
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri ListesiTebliğler

RG. 18.10.2021/31632 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

43
Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri ListesiTebliğler

RG. 18.10.2021/31632 - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

44
Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Programları GenelgesiGenelgeler

2021/10 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.10.2021

45
İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 17.10.2021/31631 - Yürürlüğe Giriş T. 17.10.2021

46
İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 17.10.2021/31631 - Yürürlüğe Giriş T. 17.10.2021

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: