S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 49.360

2
Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

3
Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

4
Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

5
Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

6
Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

7
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ · Tebliğler

SGM: 2020/4 - RG. 05.09.2020/31235 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2021

9
İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 25.12.2020/31345 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2021

10
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 04.12.2020/31324 - Yürürlüğe Giriş T. 04.06.2021

11
Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları · Kurul Kararları

8965-2 - RG. 02.02.2020/31027 - Son Değişiklik T. 01.06.2021

12
Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.11.2020/31304 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2021

13
TS EN ISO 2398 Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

SGM - 2020/9 - RG. 20.11.2020/31310 - Yürürlüğe Giriş T. 20.05.2021

14
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu · Kanunlar

7223 - RG. 12.03.2020/31066 - Yürürlüğe Giriş T. 12.03.2021

15
Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18 - RG. 07.11.2020/31297 - Son Değişiklik T. 01.03.2021

16
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ · Tebliğler

2021/1 - RG. 23.01.2021/31373 - Yürürlüğe Giriş T. 01.02.2021

18
Kamu İhale Tebliği · Tebliğler

2021/1 - RG. 26.01.2021/31376 - Yürürlüğe Giriş T. 01.02.2021

20
Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ · Tebliğler

Sıra Numarası: 2021/2 - RG. 27.01.2021/31377 - Yürürlüğe Giriş T. 27.01.2021

21
43 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar · Bakanlık Kararları

RG. 26.01.2021/31376 - Yürürlüğe Giriş T. 26.01.2021

22
23
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.01.2021/31375 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2021

24
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.01.2021/31375 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2021

25
İstanbul Gelişim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.01.2021/31375 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2021

26
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 524 - RG. 25.01.2021/31375 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2021

27
Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.01.2021/31375 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2021

28
Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.01.2021/31375 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2021

29
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.01.2021/31375 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2021

30
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.01.2021/31375 - Yürürlüğe Giriş T. 25.01.2021

31
Antalya AKEV Üniversitesi İhale Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.01.2021/31374 - Yürürlüğe Giriş T. 24.01.2021

32
Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.01.2021/31374 - Yürürlüğe Giriş T. 24.01.2021

33
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.01.2021/31374 - Yürürlüğe Giriş T. 24.01.2021

34
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.01.2021/31374 - Yürürlüğe Giriş T. 24.01.2021

35
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.01.2021/31374 - Yürürlüğe Giriş T. 24.01.2021

36
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.01.2021/31374 - Yürürlüğe Giriş T. 24.01.2021

37
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.01.2021/31374 - Yürürlüğe Giriş T. 24.01.2021

38
39
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği · Yönetmelikler

34-541 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

40
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Yük Tevzi İşletme Usulleri Yönergesi · Yönergeler

34-530 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

41
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İşletme Arıza Halleri Yönergesi · Yönergeler

34-539 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

43
Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 23.01.2021/31373 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

44
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/01/2021 Tarihli ve 2021/331 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

2021/331 - RG. 23.01.2021/31373 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

45
Biyogüvenlik Kararı · Bakanlık Kararları

5 - RG. 23.01.2021/31373 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

46
Biyogüvenlik Kararı · Bakanlık Kararları

6 - RG. 23.01.2021/31373 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

47
Biyogüvenlik Kararı · Bakanlık Kararları

7 - RG. 23.01.2021/31373 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

48
Biyogüvenlik Kararı · Bakanlık Kararları

9 - RG. 23.01.2021/31373 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

49
Biyogüvenlik Kararı · Bakanlık Kararları

8 - RG. 23.01.2021/31373 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

50
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/01/2021 Tarihli ve 2021/332 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

2021/332 - RG. 23.01.2021/31373 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2021

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: