S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 16.957

1
Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.08.2017/30161 - Yürürlüğe Giriş T. 10.09.2018

2
Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 08.04.2017/30032 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2018

3
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 31.05.2017/30082 - Yürürlüğe Giriş T. 31.05.2018

4
112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

2015/758/AB - RG. 19.08.2016/29806 - Yürürlüğe Giriş T. 31.03.2018

5
Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2017/30000 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

6
Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/2015/68 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

7
Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/1322/2014 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

8
Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

AB/2015/96 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

9
Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/2015/504 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

10
Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği · Yönetmelikler

AB/2015/208 - RG. 28.12.2016/29932/1 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

11
Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

AB/167/2013 - RG. 14.08.2014/29088 - Son Değişiklik T. 01.01.2018

18
Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 16.06.2017/30098 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

19
Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 22.06.2017/30104 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

20
Benzin ve Motorin Türlerinin Çevresel Etkilerine Dair Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 01.04.2017/30025 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

21
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.07.2017/30130 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

22
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/07/2017 Tarihli ve 7204-9 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

7204-9 - RG. 01.08.2017/30141 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2018

24
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 30.05.2015/29371 - Son Değişiklik T. 31.12.2017

25
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği · Tebliğler

Seri No: 15 - RG. 27.12.2016/29931 - Yürürlüğe Giriş T. 27.12.2017

26
B.07.1.GİB.4.35.17.02-155[6-2015/36]-108000 Sayılı Özelge · Özelgeler

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.12.2017

27
Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ · Tebliğler

RG. 01.04.2017/30025 - Yürürlüğe Giriş T. 01.12.2017

29
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 13.07.2017/30123 - Yürürlüğe Giriş T. 10.11.2017

30
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.07.2017/30113 - Yürürlüğe Giriş T. 01.10.2017

31
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.07.2017/30136 - Yürürlüğe Giriş T. 25.09.2017

32
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.06.2017/30101 - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2017

33
Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.07.2017/30126 - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2017

34
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.07.2017/30126 - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2017

35
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.07.2017/30125 - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2017

36
Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 16.07.2017/30125 - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2017

37
Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 13.07.2017/30123 - Yürürlüğe Giriş T. 13.09.2017

38
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 17.06.2017/30099 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2017

39
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.04.2017/30030 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2017

40
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.02.2016/29636 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2017

41
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 21.07.2017/30130 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2017

42
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.08.2017/30143 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2017

43
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Sistem Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 11.08.2017/30151 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2017

44
Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 08.08.2017/30148 - Yürürlüğe Giriş T. 11.09.2017

45
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 08.08.2017/30148 - Yürürlüğe Giriş T. 07.09.2017

46
TS 663 Karayolu Taşıtları-Patinaj Zincirleri Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2017/3 - RG. 04.06.2017/30086 - Yürürlüğe Giriş T. 04.09.2017

47
TS 1879 Supablar-Tekerlek Lastikleri Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

MSG-MS-2017/2 - RG. 04.06.2017/30086 - Yürürlüğe Giriş T. 04.09.2017

48
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.02.2017/29989 - Yürürlüğe Giriş T. 01.09.2017

49
Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 23.06.2017/30105 - Yürürlüğe Giriş T. 01.09.2017

50
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği · Tebliğler

Sıra No: 482 - RG. 25.07.2017/30134 - Yürürlüğe Giriş T. 01.09.2017

TEMİZLE

©2017 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.