S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 64.907

1
Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

RG. 01.10.2023/32326 - Son Değişiklik T. 01.01.2025

4
Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

RG. 24.03.2024/32499 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2025

5
Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik

RG. 07.11.2023/32362 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2024

6
Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik

RG. 26.09.2023/32321 - Son Değişiklik T. 01.07.2024

8
Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2 - RG. 31.12.2023/32416/4 - Son Değişiklik T. 30.06.2024

9
Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ

RG. 05.03.2024/32480 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2024

10
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

2024/2 - RG. 21.03.2024/32496 - Yürürlüğe Giriş T. 20.04.2024

TEMİZLE
Kuruma göre süz
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş: