S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.846

1
Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

2
Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

3
Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

4
Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

5
Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

7
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ · Tebliğler

SGM: 2020/4 - RG. 05.09.2020/31235 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2021

8
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu · Kanunlar

7223 - RG. 12.03.2020/31066 - Yürürlüğe Giriş T. 12.03.2021

11
Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) · Tebliğler

SGM:2020/5 - RG. 01.09.2020/31231 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

12
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 19.06.2020/31160 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

14
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

9636 - RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2021

17
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2019 Tarihli ve 8965-2 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

8965-2 - RG. 02.02.2020/31027 - Yürürlüğe Giriş T. 01.12.2020

18
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2020/106 - RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

19
Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

20
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2020/112 - RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

21
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2020/109 - RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

22
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2020/110 - RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

23
Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi ile İlgili 2020/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2020/14 - RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

26
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2020/107 - RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

27
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2020/108 - RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

28
İşkolu Tespit Kararı · Tebliğler

2020/111 - RG. 27.10.2020/31287 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

29
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3136 - RG. 27.10.2020/31287/1 - Yürürlüğe Giriş T. 27.10.2020

30
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 26.10.2020/31286 - Yürürlüğe Giriş T. 26.10.2020

31
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.10.2020/31285 - Yürürlüğe Giriş T. 25.10.2020

32
Ardahan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 25.10.2020/31285 - Yürürlüğe Giriş T. 25.10.2020

35
100. Yıl Kutlamaları ile İlgili 2020/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

RG. 24.10.2020/31284 - Yürürlüğe Giriş T. 24.10.2020

36
Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 24.10.2020/31284 - Yürürlüğe Giriş T. 24.10.2020

38
İdari Yaptırım (TŞYS Entegrasyon İhlali (Türk Telekom - TT Mobil - TTNET AŞ - Vodafone - Vodafone Net - TNT International)) · Kurul Kararları

2020/İK-THD/250 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

39
İdari Yaptırım (Abonelik İptaline İlişkin Mevzuat İhlali (TTNET AŞ)) · Kurul Kararları

2020/İK-THD/251 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

40
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3120 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

42
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3121 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

43
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

2130 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

44
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3128 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

45
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3124 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

46
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3126 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

47
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3123 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

48
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3122 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

49
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3129 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

50
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3125 - RG. 23.10.2020/31283 - Yürürlüğe Giriş T. 23.10.2020

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: