S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 50.567

1
Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 03.02.2021/31384 - Yürürlüğe Giriş T. 03.02.2024

2
Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.03.2021/31416 - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2022

4
Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

5
Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

6
Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

7
Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

8
Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

9
İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 01.03.2021/31410 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2021

10
Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ · Tebliğler

SGM: 2020/4 - RG. 05.09.2020/31235 - Yürürlüğe Giriş T. 05.09.2021

12
İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 25.12.2020/31345 - Yürürlüğe Giriş T. 01.07.2021

13
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 04.12.2020/31324 - Yürürlüğe Giriş T. 04.06.2021

14
Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 14.11.2020/31304 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2021

15
Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları · Kurul Kararları

8965-2 - RG. 02.02.2020/31027 - Son Değişiklik T. 01.06.2021

16
TS EN ISO 2398 Kauçuk Hortumlar, Tekstil Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları – Özellikler Standardı ile İlgili Tebliğ · Tebliğler

SGM - 2020/9 - RG. 20.11.2020/31310 - Yürürlüğe Giriş T. 20.05.2021

18
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 09.04.2021/31449 - Yürürlüğe Giriş T. 09.04.2021

19
20
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-42 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-42 - RG. 09.04.2021/31449 - Yürürlüğe Giriş T. 09.04.2021

21
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-43 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-43 - RG. 09.04.2021/31449 - Yürürlüğe Giriş T. 09.04.2021

22
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ · Tebliğler

Sıra No: 2021/1 - RG. 09.04.2021/31449 - Yürürlüğe Giriş T. 09.04.2021

23
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-40 - RG. 09.04.2021/31449 - Yürürlüğe Giriş T. 09.04.2021

24
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı · Tebliğler

2021/ÖİB-K-41 - RG. 09.04.2021/31449 - Yürürlüğe Giriş T. 09.04.2021

25
Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 08.04.2021/31448 - Yürürlüğe Giriş T. 08.04.2021

26
Yüksek Seçim Kurulunun 02/04/2021 Tarihli ve 167 Sayılı Kararı · Kurul Kararları

167 - RG. 08.04.2021/31448 - Yürürlüğe Giriş T. 08.04.2021

27
8 Nisan Romanlar Günü ile İlgili 2021/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi · Genelgeler

2021/7 - RG. 08.04.2021/31448 - Yürürlüğe Giriş T. 08.04.2021

28
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.04.2021/31447 - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2021

29
Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.04.2021/31447 - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2021

31
Türkiye Ulusal Ajansı Danışma Kurulu Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.04.2021/31447 - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2021

32
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ · Tebliğler

2021/16 - RG. 07.04.2021/31447 - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2021

33
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği · Tebliğler

İthalat: 2021/21 - RG. 07.04.2021/31447 - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2021

34
Malvarlığının Dondurulması Kararı · Bakanlık Kararları

2021/1 - RG. 07.04.2021/31447 - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2021

36
Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik · Yönetmelikler

RG. 07.04.2021/31447 - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2021

37
Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 07.04.2021/31447 - Yürürlüğe Giriş T. 07.04.2021

38
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

39
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği · Yönetmelikler

RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

40
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3768 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3768 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

41
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3769 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3769 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

42
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3770 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3770 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

43
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3771 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3771 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

44
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3772 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3772 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

45
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3773 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3773 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

46
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3774 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3774 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

47
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3775 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3775 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

48
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3776 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3776 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

49
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3777 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3777 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

50
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar 3778 Sayılı Karar · Cumhurbaşkanı Kararları

3778 - RG. 06.04.2021/31446 - Yürürlüğe Giriş T. 06.04.2021

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: