S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 52.663

1
Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 03.02.2021/31384 - Yürürlüğe Giriş T. 03.02.2024

4
TFRS 17 Sigorta SözleşmeleriKurul Kararları

75935942-050.01.04-[01/69] - RG. 16.02.2019/30688 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2023

5
Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 07.03.2021/31416 - Yürürlüğe Giriş T. 07.03.2022

6
Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 04.06.2021/31501 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2022

8
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 02.07.2021/31529 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2022

9
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10416 Sayılı KararıKurul Kararları

10416 - RG. 18.09.2021/31602 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2022

10
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/09/2021 Tarihli ve 10419 Sayılı KararıKurul Kararları

10419 - RG. 18.09.2021/31602 - Yürürlüğe Giriş T. 01.01.2022

11
Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 26.06.2021/31523 - Yürürlüğe Giriş T. 31.12.2021

12
Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 10.05.2021/31480 - Yürürlüğe Giriş T. 01.11.2021

13
Türkiye Yalıtımlı ve Sönümleyicili Köprü ve Viyadükler Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

14
Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

15
Türkiye Köprü Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

16
Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

17
Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 06.10.2020/31266/1 - Yürürlüğe Giriş T. 06.10.2021

19
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 05.09.2021/31589 - Yürürlüğe Giriş T. 04.10.2021

20
İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 05.09.2021/31589 - Yürürlüğe Giriş T. 04.10.2021

21
Millî Savunma Bakanlığı Askerî Mahallerde Önleme Araması ve Kontrol YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 24.09.2021/31608 - Yürürlüğe Giriş T. 24.09.2021

22
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin YönetmelikYönetmelikler

RG. 24.09.2021/31608 - Yürürlüğe Giriş T. 24.09.2021

23
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin TebliğTebliğler

2021/44 - RG. 08.09.2021/31592 - Yürürlüğe Giriş T. 23.09.2021

24
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin TebliğTebliğler

2021/9 - RG. 11.09.2021/31595 - Yürürlüğe Giriş T. 23.09.2021

25
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 23.09.2021/31607 - Yürürlüğe Giriş T. 23.09.2021

26
Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Cumhurbaşkanı Kararları

4412 - RG. 24.08.2021/31578 - Yürürlüğe Giriş T. 23.09.2021

27
Faiz Oranlarına İlişkin Basın DuyurusuKurul Kararları

2021-42 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 23.09.2021

28
Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 22.09.2021/31606 - Yürürlüğe Giriş T. 22.09.2021

29
Batman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 21.09.2021/31605 - Yürürlüğe Giriş T. 21.09.2021

30
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli Sporcu Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 21.09.2021/31605 - Yürürlüğe Giriş T. 21.09.2021

32
Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 20.09.2021/31604 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2021

34
İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 01.03.2021/31410 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2021

35
Kastamonu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 02.05.2021/31472 - Yürürlüğe Giriş T. 20.09.2021

37
İstanbul Atlas Üniversitesi İhale YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 19.09.2021/31603 - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2021

38
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 19.09.2021/31603 - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2021

40
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 19.09.2021/31603 - Yürürlüğe Giriş T. 19.09.2021

42
Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 18.09.2021/31602 - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2021

43
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/09/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-128 Sayılı KararıTebliğler

2021/ÖİB-K-128 - RG. 18.09.2021/31602 - Yürürlüğe Giriş T. 18.09.2021

44
Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikYönetmelikler

RG. 17.09.2021/31601 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2021

45
İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 17.09.2021/31601 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2021

46
Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında KararCumhurbaşkanı Kararları

4507 - RG. 17.09.2021/31601 - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2021

47
İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın DuyurusuKurul Kararları

2021/41 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.09.2021

48
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 16.09.2021/31600 - Yürürlüğe Giriş T. 16.09.2021

49
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yaz Öğretimi YönetmeliğiYönetmelikler

RG. 16.09.2021/31600 - Yürürlüğe Giriş T. 16.09.2021

50
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait KararlarKurul Kararları

RG. 16.09.2021/31600 - Yürürlüğe Giriş T. 16.09.2021

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş: